Sa oled siin

Uudised

Foto: Elron
26.09.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uue aasta riigieelarves on transpordidotatsioonideks 25 miljonit rohkem

Ühistranspordi dotatsioon maantee- ja raudteetranspordile samuti lennuühenduste ja parvlaevaühenduste pidamisele kasvab 2018. aasta riigieelarves tänavuselt ligi 67 miljonilt eurolt 92,4 miljoni euroni. Kui 2017. aastal doteerib riik Elroni reisijavedu ligi 22,5 miljoni euroga, siis järgmisel...
25.09.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Isejuhtivate sõidukite õigusanalüüs tõstatab robootikaseaduse loomise vajaduse

Isejuhtivate sõidukite õigusanalüüsi vaheraport on jõudnud järeldusele, et tehnoloogilisi arenguid silmas pidades on mõistlik tervikseadusena välja töötada robootikaseadus, mis looks aluse mistahes robot-agentide regulatsiooniks. Vaheraporti koostamisel jõudsid Riigikantselei ja advokaadibüroo...
21.09.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

ELi transpordiministrid soovivad suurprojektidele investeerimiskindlust

Eile ja täna ehk 20.-21. septembril Kultuurikatlas kohtunud Euroopa Liidu transpordiministrid kinnitasid, et suurte taristuinvesteeringute ellu viimiseks on vaja tagada investeeringute jätkumise kindlus samamoodi, nagu praegusel, 2014-2020 perioodil. „Praegu on riikidel võimalik kasutada Euroopa...
21.09.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

ELi transpordiministrid arutasid lennuühenduste parandamise võimalusi

Eile ja täna ehk 20.–21. septembril Tallinnas kohtuvad Euroopa Liidu transpordiministrid keskendusid eile õhtul võimalustele, kuidas tagada Euroopa äärealadel paremad lennuühendused. „Praegu on Euroopa Liidus kaks võimalust vajalike lennuühenduste tihendamiseks: lennuettevõtetele avaliku...
20.09.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Euroopa Liidu energeetikaministrid keskenduvad elektrituru toimimisele

Täna, 20. septembril arutavad Euroopa Liidu energeetikaministrid Tallinnas mitteametliku energeetika- ja transpordiministrite kohtumise raames Euroopa ühtse elektrituru toimimist. Kogu maailma energeetikasektorit ootavad ees põhjalikud, kliimamuutuste pidurdamiseks vajalikud muutused. See tähendab...
17.08.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Tallinna Lennujaama nõukogu saab uued liikmed

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson määras nimetamiskomitee ettepanekul AS-i Tallinna Lennujaam nõukogu liikmeteks Märten Vaikmaa, Piret Aava ja Kadri Landi. Lisaks jätkavad riigiettevõtte nõukogu liikmetena Indrek Gailan ja Toivo Jürgenson. Samas kutsus majandus- ja taristuminister...
17.08.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Rail Baltica projekt liitus digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsiooniga

Rail Baltic Estonia juht Indrek Orav ja RB Rail AS juht Baiba Rubesa andsid eile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis digiallkirjad digiehituse ühiste kavatsuste deklaratsioonile. Deklaratsioonis võtavad allkirjastajad eesmärgiks juurutada Rail Baltica projektis digitaalset...
27.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Simson liikluskomisjonis: ükski liiklusrikkumine ei peaks politsei ressursipuuduse tõttu tähelepanuta jääma

Majandusministeeriumis eile kogunenud liikluskomisjon arutas võimalusi anda väiksemate liiklusrikkumiste menetlemise õigus lisaks politseile ka omavalitsustele endile. Komisjon kuulas ära Tallinna Transpordiameti nägemuse omavalitsuse territooriumil automaatse liiklusjärelevalve teostamise ja...
26.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Transiidikomisjonis arutatakse põhja-lõuna koridori ettevalmistust

Täna koguneb majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis riiklik transiidikomisjon, kus ühe võtmeteemana tulevad sektori ekspertide vahel arutlusele põhja-lõuna ja ida-lääne-suunaliste kaubakoridoride võimalused. „Transiidikomisjoni töö ja uute võimaluste otsimine peab olema pidev ja mitte...
19.07.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Põllumajandussõidukid vabastatakse saateauto kasutamise kohustusest

Majandus- ja Taristuminister Kadri Simson allkirjastas täna määruse, mille alusel saavad kuni 4,2 meetri laiused traktorid või liikurmasinad ning nende haakes olevad sõidukid teedel liikuda ilma saateautot kasutamata, kui sellega ei kaasne täiendavat ohtu kaasliiklejatele. Põllumajandusvaldkonnas...

Lehed