Sa oled siin

Uudised

15.07.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Michal: Euroopa energeetika vajab tulevikus rohkem turupõhisust ja vähem bürokraatiat

Majandusminister Kristen Michal osaleb täna Slovakkias Bratislavas kahepäevasel Euroopa Liidu energeetikaministrite mitteametlikul nõukogul, kus peamised teemad on Euroopa Liidu 2030 aasta energia- ja kliimaeesmärkide saavutamise raamistik ning elektrienergia hinnad.   „Taastuvenergia...
10.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uus kaugkütteseadus vähendab soojuse hinda

Valitsus otsustas saata Riigikogule menetlemiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatatud kaugkütteseaduse muutmise eelnõu, mille siht on soojusettevõtjate suunamine stabiilsemate, keskkonnasäästlikumate ning odavamate hindadega kütuste kasutamisele. Majandus- ja taristuminister...
07.06.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Michal: Euroopa Liidu gaasiturg peab olema läbipaistev ning riikide kriisikavad peavad olema testitud

Eile ja täna toimub Luxembourgis Euroopa Liidu energeetika- ja transpordiministrite korraline nõukogu. Nõukogul Eestit esindav majandus- ja taristuminister Kristen Michal ütles oma sõnavõtus Euroopa Liidu energiaministrite kohtumisel Luxembourgis, et EL riikide koostöö gaasi valdkonnas saab...
Ettevõtlusminister Liisa Oviir
10.03.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik hakkab analüüsima erandite tegemist energiamahukatele ettevõtetele

Ettevõtlusminister Liisa Oviir tegi täna valitsusele ettepaneku elektrihinna erinevuse kehtestamiseks energiaintensiivsetele ettevõtetele. Valitsuse suunise kohaselt hakkavad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning rahandusministeerium koos analüüsima võimalusi elektrihinna erinevuse...
19.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eelnõu annab võimaluse Eestil teenida tulu taastuvstatistika müügist ning loob uusi töökohti metsanduses

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal saatis täna Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks elektrituruseaduse muutmise eelnõu, mille kohaselt hakkab riik tulevikus korraldama vähempakkumisi täiendava taastuvenergia turule toomiseks. „Vastavalt Valitsuses arutatule on uues eelnõus kirjas...
17.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Priit Alamäe taandab end Eleringi nõukogu liikme kohalt

Nortali tegevjuht ja asutaja Priit Alamäe esitas 16. veebruaril 2016 majandus- ja taristuminister Kristen Michalile avalduse taandada end AS Elering nõukogu liikme ametikohalt seoses Nortali plaaniga osaleda Eleringi dokumendihalduse hankes. „Priit Alamäe näitab selle sammuga kindlasti head...
11.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus kinnitas võrgueeskirja muudatuse

Valitsus kinnitas neljapäeval võrgueeskirja muudatuse, mis optimeerib kaugloetavate elektriarvestite paigaldamise kulusid, pikendab Narva Elektrijaamade vanade energiaplokkide tööaega ilma põhjaliku ümberehitamiseta ja defineerib päikeseelektrijaama mõiste. Muudatuse kohaselt paigaldatakse...
11.02.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

KredExi laenukäendus võimaldab soetada energiatõhusa eluaseme

Vabariigi valitsus kinnitas eelnõu, millega hakkab KredEx väljastama eluasemelaenu käendust ka energiatõhusate eluasemete soetamiseks ja eluasemete energiatõhusaks rekonstrueerimiseks. Seni said KredExi eluasemelaenu käendust kasutada noored spetsialistid, noored pered, tagastatud eluruumis elavad...
15.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti taastuvenergia eksport loob uusi töökohti

Valitsuskabinet toetas eile õhtul taastuvenergia toetusskeemi muutva eelnõuga edasi liikumist, et tagada tarbijatele taskukohaseim viis taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks, anda ettevõtjatele kindlus investeeringute planeerimisel ja luua uusi töökohti. Eilsel kabinetinõupidamisel otsustas...
07.01.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik hakkab senisest enam panustama energiasäästu

Valitsus kinnitas täna energiamajanduse korralduse seaduse eelnõu, millega riik võtab endale senisest suuremad kohustused energiasäästu suurendamiseks. Eesti võtab seadusega üle Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivi, mis sätestab eesmärgi vähendada aastaks 2020 primaarenergia (maavarad ja...

Lehed