Sa oled siin

Uudised

Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnas ja majandus- ja taristuminister Kadri Simson.
13.02.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kadri Simson arutas Leedu kolleegiga energeetika olukorda

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson arutas täna Tallinnas Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnasega Balti elektrisüsteemide sünkroniseerimise, LNG terminali ja Valgevenesse rajatava tuumajaama küsimusi. Ministrid leidsid ühiselt, et kolme Balti riigi elektrisüsteemide...
Taastuvenergia
05.01.2017|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Vedelkütuse seaduse muudatused suurendavad taastuvenergia kasutamist transpordis

Valitsus kinnitas täna vedelkütuse seaduse muutmise eelnõu, mis kohustab tarnijaid lisama bensiini ja diislikütusesse taastuvast allikast toodetud kütuseid ning muudab seega transpordisektorit keskkonnahoidlikumaks. Eelnõu kohaselt peab alates tänavu maist tarbimisse lubatud kütus sisaldama...
07.11.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Kõigile Eesti elanikele tuleb tagada soojusvarustus

Korteriühistute võlgnevuste probleemidega tegeleva töörühma töö tulemusel on Ida-Virumaa kaugküttepiirkonna soojusvarustus taastatud ning kõige külmemal ajal kellelgi kütet enam välja lülitada ei saa.   Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi töögrupp koostöös Justiitsministeeriumi,...
04.11.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Maagaasiseaduse muudatused panustavad energiajulgeolekusse ja soodustavad konkurentsi gaasiturul

Majandus- ja taristuminister saatis Vabariigi Valitsusele maagaasiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnõuga täpsustatakse gaasivaru hoidmise põhimõtteid, muudetakse gaasiturgu läbipaistvamaks ja lihtsustatakse tarbijatele gaasimüüja vahetamist. „Arvestades meie geopoliitilist olukorda on...
26.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Suured ettevõtted hakkavad energiasäästu eesmärgil läbi viima auditeid

Majandus- ja taristuminister saatis kooskõlastusele määruse eelnõu, et läbi perioodiliste energiaauditite saaks suurettevõtetes muuta energiakasutust säästlikumaks. Nõuded määruse eelnõus tulenevad Euroopa Liidu energiatõhususe direktiivist, mis võeti vastu 2012. aastal.   Energiasäästule...
25.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majanduskomisjon arutas elektrituruseaduse muutmist

Riigikogu majanduskomisjon arutas tänasel istungil elektrituruseaduse muudatusi, mille kohaselt toimub tulevikus taastuvenergia ostmine turupõhiselt vähempakkumise teel. Samuti käivitub statistikakaubandus. Eelnõu tutvustanud majanduskomisjoni liikme Kalle Pallingu sõnul võimaldab...
07.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uus energeetika arengukava seab Eesti suunad aastakümneteks

Valitsus saatis eile riigikogule edasi energiamajanduse arengukava (ENMAK), mille kohaselt on Eesti eesmärgiks tagada energiajulgeolek läbi energiasõltumatuse suurendamise, tarbijate parem energiaga varustatus, madalamad kulutused energiale ja suurenda Eesti energeetikasektori keskkonnasõbralikkust...
06.10.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aastaks 2030 on eesmärgiks elamuvaldkond korda saada

Täna riigikogule edasi saadetud energiamajanduse arengukava elamumajanduse lisa kohaselt soovib riik oluliselt enam panustada hoonefondi uuendamisse ning on valinud maksimaalsele energiasäästu saavutamisele ja elukeskkonna terviklikule parandamisele keskenduva tee. Elamumajanduse pikaajaliseks...
30.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Uuel aastal suunab riik elamute uuenduseks 33,3 miljonit eurot

2017. aastal panustab riik Eesti korterelamute energiasäästule, parema sisekliima loomisse, tondilosside lammutamisse, elektripaigaldiste kaasajastamisse ja kodude elamisväärseks muutmisse kokku üle 33 miljoni euro. Kavandatakse ka uusi toetusi väikeelamute energiatõhususe saavutamise ja uusehituse...
15.09.2016|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Taastuvenergia muutub tarbijatele odavamaks ja Eesti teenib tulu statistikakaubandusest

Valitsus toetas täna majandus- ja taristuminister Kristen Michali esitatud elektrituruseaduse eelnõu, mis tagab tootjatele stabiilsuse taastuvenergia tootmises ja muudab taastuvenergia toetused tarbijatele väiksemaks. „Energeetika valdkonna ühte olulisemat seaduseelnõu on oodatud pikalt ja...

Lehed