Sa oled siin

Veebipõhised vahendusteenused muutuvad ärikasutajate jaoks õiglasemaks. Osale infotunnis 29.06!

22.06.2020
Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia

Alates 12. juulist hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu määrus, mis muudab veebipõhised vahendusteenused ärikasutajate jaoks läbipaistvamaks ja õiglasemaks.

„Tegemist on nii-öelda leebe regulatsiooniga, mille peamine eesmärk on muuta teenuse kasutamise tingimused selgemaks, näiteks kehtestada konkreetsed etteteatamistähtajad oluliste tingimuste muutumisel ja täpsustused olukordadest, millal piiratakse, peatatakse või lõpetatakse teenuse osutamine ärikasutajatele,“ selgitas siseturu asekantsler Kristi Talving.

Veebipõhiste vahendusteenuste hulka kuuluvad sellised infoühiskonna teenused, mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda klientidele kaupu ja teenuseid hõlbustades otsetehingute algatamist tarbijatega. Kehtima hakkavatest nõuetest peavad kinni pidama veebipõhiste vahendusteenuste (nt teenusplatvormid ja müügiportaalid nagu Kaup24, osta.ee, Hotelliveeb jne) ja veebipõhiste otsingumootorite pakkujad (portaalid, mis võimaldavad internetiotsingut, nt neti.ee). Nõuded ei kehti veebipõhistele makseteenustele ega reklaamivahenditele, mille eesmärk ei ole lihtsustada otsetehingute algatamist ja millega ei kaasne lepingulist suhet tarbijatega.

„On oluline tagada, et veebipõhiste vahendusteenuste pakkujate ja ärikasutajate vahelistes lepingulistes suhetes toimitakse heas usus ja järgitakse ausa kauplemise põhimõtet,“ rääkis Talving. Muuhulgas kohustab määrus tingimustes kirjeldama, kuidas toimib kaupade või teenuste ning otsingutulemuste järjestamine, kuidas toimub ostu või otsinguga seotud ristmüük ning kas vahendusteenuse pakkuja või temaga seotud ärikasutaja rakendab erikohtlemist enda pakutavatele kaupadele või teenustele konkurentsis teiste sarnaste toodete ja teenustega.

„Keskmise suurusega ettevõtetel (üle 50 töötaja) tuleb oma veebikeskkonda luua ka kaebuste menetlemise süsteem ja valida kaks või enam lepitajat, kellega nad on valmis koos töötama, et saavutada ärikasutajatega vaidlusküsimuses kohtuväline kokkulepe. Üheks selliseks lepitaks võib olla näiteks Eesti Kaubandus-Tööstuskoda,“ lisas Talving.

EL määrus nr 2019/1150 ehk nn platvormide määrus kohaldub alates 12.07.2020. Määrus on otsekohalduv ning seda ei võeta üle Eesti õigusesse. Määruse kohaldamine kuulub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalasse.

! Järgmisel esmaspäeval, 29. juulil kell 11:00-12:00 korraldab MKM platvormide määruse teemalise infotunni, kus antakse ülevaade 12.07.2020 jõustuva määruse sisust ning platvormidele kohalduvatest reeglitest. Ootame osalema nii vahendusteenuste omanikke kui ärikasutajaid.

Veel uudiseid samal teemal

03.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EKI: Eesti majandusolukord poole aasta pärast mõnevõrra paraneb

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) majandusanalüütikute juunikuu hinnangutest nähtub, et hetkel on Eesti majanduse üldolukord halb. COVID-19 pandeemia mõju inimeste tervisele on küll mõnevõrra taandumas, kuid mõju majandusele lähikuudel pigem süveneb.

18.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus leevendab ettevõtete jaoks KredEx-i kriisimeetmete tingimusi

Riigikantselei pressiteade

Valitsus otsustas toetada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning SA KredEx esitatud ettepanekuid kriisimeetmete tingimuste leevendamiseks, et kriisiabi jõuaks ettevõtjateni kiiremini ning suuremas mahus.