Sa oled siin

Siem: Eesti tööstuspoliitika prioriteet on meie ettevõtete konkurentsivõime suurendamine

28.05.2020
Foto: Renee Altrov
Foto: Renee Altrov

„Tööstuse konkurentsivõime ning selle säilitamine on viimaste aastate jooksul tõusnud üheks juhtteemaks nii globaalses kontekstis kui ka Euroopa Liidus. Eesti ei saa siin jääda – ega ka jää -  pealtvaatajaks, sest kaotada on palju. Tööstus on meie ekspordi mootor ning on seda ka tulevikus,“ ütles väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem täna toimuva virtuaalkonverentsi „Industry 4.0 Praktikas“ avakõnes.

Siem lisas, et Euroopa Liidu konkurentsireeglid tagavad õiglase ja avatud turumudeli, mis on aidanud ettevõtetel kasvada, areneda ning konkurentsis püsida. „Seetõttu on oluline Euroopa Liidu konkurentsiõiguse tõhus toimimine digiajastu ja kliimapoliitika muutunud tingimustes. Meie jaoks on aga eriti olulised kõik need abinõud ja tegevused, mis toetavad tööstusettevõtete osalemist globaalsetes tarne- ja väärtusahelates.“

Siem tõi kõnes välja, et Eesti tööstuspoliitika fookuses on jätkuvalt tegevused, mis toetavad meie ettevõtete konkurentsivõime suurendamist. „Arvestada aga tuleb, et Eesti majandus on tänaseks konvergeerunud. Hinnaeelised, mis tõid meid siia, ei vii meid enam edasi. Sisendhindadest on väike tõusuruum veel ainult tööjõu hinnal, kõigi muude sisendhindade osas oleme me aga arenenud tööstusriikidega juba samal tasemel,“ lisas Siem.

Siem märkis, et Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on viimastel aastatel jõuliselt investeerinud tegevustesse, mis toetavad ettevõtete ärimudelite muutumist, uute toodete arendamist ning digitaalsete lahenduste kasutuselevõtmist. „Tulevikus püüame pakkuda mitte niivõrd otsetoetusi kuivõrd finantsinstrumente, kasutades ära kõik Euroopa Liidu järgmise rahastusperioodi võimalused. Tööstuse digitaliseerimise suunal oleme esimese sammu juba teinud. Äsja algatasime koostöös Euroopa Komisjoniga konkursi, et leida tugev esindaja, kes oleks valmis rajama Eestisse teenuskeskuse, mis toetaks tööstureid digitaalsete lahenduste kasutuselevõtul.“

„Euroopa Investeerimispanga digitaliseerimise indeksi kohaselt on Eesti tugeva digitaliseerituse tasemega riik. Paraku on digitaalsete tehnoloogiate kasutamise intensiivsus Eesti töötlevas tööstuses oluliselt nõrgem kui teistes sektorites. Usun, et tööstuse digiüleminekut toetav teenuskeskus käivitub plaanikohaselt ja nii, et töötleva tööstuse digitaliseerimise riikliku toetamise vajadus hakkab aegamööda vähenema,“ lisas Siem.

Siem ütles, et tööstuse tuleviku edulugu sõltub ka meie oskusest teha koostööd. „Tuleb aru saada, et ühe või teise sektori eelisarendamine meid vajaliku kiirusega tulevikku ei vii. Tulevikku viib meid ikkagi ainult koostöö sektorite, valdkondade, ministeeriumide ja ettevõtete vahel.“

Veel uudiseid samal teemal

Foto: CERN
19.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eestist saab Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni assotsieerunud liige

Peaminister Jüri Ratas allkirjastas täna Eesti Vabariigi assotsieerunud liikmeks saamise kokkuleppe Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooniga (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - CERN).

09.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Siem: õiglane, avatud ja reeglitel põhinev kaubandus on parim võimalus majanduse kiireks taastumiseks

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem osales täna Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite mitteametlikul kohtumisel, kus arutati Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) reformi ja COVID-19 puhangu mõju rahvusvahelisele kaubandusele, Euroopa Komisjoni tegevusi kaubandusstrateegia väljatöötamisel ja ELi mitmeaastase finantsraamistiku mõju kaubandusele.