Sa oled siin

Riik hakkab hindama välisinvesteeringute mõju Eesti majandusjulgeolekule

01.06.2020

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas saatis täna eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastusringile välisinvesteeringute taustakontrolli seaduse väljatöötamiskavatsuse, mille alusel koostatava seadusega hakatakse tulevikus põhjalikumalt uurima Eesti majandusjulgeoleku seisukohast kriitiliste välisinvesteeringute tausta.

„Eesti on väike avatud majandusega riik ja meie majanduse käekäik tugineb ekspordil ja samuti usaldusväärsetel välisinvesteeringutel Eesti majandusse. Strateegilistes valdkondades peab riik tagama, et uus kapital ei ohustaks rahvuslikku julgeolekut ja elutähtsaid teenuseid, olgu see siis energia, transpordi, meditsiinivahendite või side ja infotehnoloogia vallas,“ selgitas Aas. Ministri hinnangul on investeeringute taustakontroll eriti oluline olukorras, kus pandeemiast tulenevalt satuvad paljud ettevõtted raskustesse, vajavad lisakapitali või lähevad müüki. „Kindlasti ei ole eesmärk hakata välisinvesteeringuid piirama, aga tagada tuleb elutähtsate ettevõtlussektorite omanike läbipaistvus ja probleemide ilmnemisel leida võimalused riskide maandamiseks.“

Eestil puudub praegu õiguslik regulatsioon, mis võimaldaks välisinvestorilt või välisinvesteeringut saavalt ettevõtjalt küsida teavet, mis aitaks analüüsida investeeringute mõju Eesti majandusjulgeolekule ja avalikule korrale ning välispoliitikale laiemalt. „Praegu on need kohustused jagatud erinevate õigusaktide ja asutuste vahel ja infovahetus nende vahel on puudulik. Selle eelnõu eesmärk ongi luua korrastatud süsteem, et investoritele oleks arusaadav, millistes valdkondades, millise informatsiooni alusel, millises ajaraamis, kelle poolt ning milliste tegevustega võidakse taustauuringuid läbi viia. Ka ettevõtja jaoks muutub pilt selgemaks,“ lisas Aas.

Taustauuringuks vajaliku teabe saamiseks tuleb väljatöötamiskavatsuse kohaselt maksimaalselt ära kasutada olemasolevaid andmebaase ja -kogusid ning hoida halduskoormus minimaalsena. „Meil on viimasest ajast näiteid, kus olulised investeeringud on jäänud pikaks ajaks toppama, nt Saare Wind Energy. Et taolisi olukordi vältida, siis lähtume sellest, et taustakontroll toimuks tulevikus võimalikult kiiresti, läbipaistvalt ja vähebürokraatlikult ja ei tekitaks ettevõtjatele ebamugavusi,“ kinnitas minister. Täpsemad protseduurid ja seonduvad detailid (investeeringu suurus, osalusprotsent, aeg jne) töötatakse välja eelnõu koostamise raames.

Välisinvesteeringute taustakontroll on paljudes EL riikides toiminud aastaid (nt Saksamaa, Soome, Läti, Leedu jt), sarnaselt Eestiga on välisinvesteeringute taustakontrolli meetmeid asunud rakendama enamik Euroopa Liidu riike.

Eelnõu esitatakse valitsusele selle aasta lõpus.

Veel uudiseid samal teemal

03.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EKI: Eesti majandusolukord poole aasta pärast mõnevõrra paraneb

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) majandusanalüütikute juunikuu hinnangutest nähtub, et hetkel on Eesti majanduse üldolukord halb. COVID-19 pandeemia mõju inimeste tervisele on küll mõnevõrra taandumas, kuid mõju majandusele lähikuudel pigem süveneb.

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
22.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Veebipõhised vahendusteenused muutuvad ärikasutajate jaoks õiglasemaks. Osale infotunnis 29.06!

Alates 12. juulist hakkab Eestis kehtima Euroopa Liidu määrus, mis muudab veebipõhised vahendusteenused ärikasutajate jaoks läbipaistvamaks ja õiglasemaks.