Sa oled siin

Riik hakkab arendama veebikoolitust digiriigi teadmiste ja oskuste tõstmiseks

23.07.2020
Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia
Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutas täna välja riigihanke digiriiki käsitlevate teemade veebikursuste tervikteenuse pakkuja leidmiseks. Kursuste eesmärk on arendada Eesti tööealise elanikkonna kõrgemaid IKT-oskusi, sh erifookusena riigisektori töötajate digiriigi ja -teenuste arendamise alaseid teadmisi.

„Kuigi 2020. aasta DESI indeksi kohaselt on Eesti Euroopa riikide seas digitaalsete avalike teenuste arengult esikohal, siis saavutatu säilitamiseks ja meie digiühiskonna toetamiseks on oluline, et Eesti elanikud tunneks digiriigi ülesehitust ja lahendusi ning riigitöötajad oskaks neid üha paremini edasi ehitada,“ rõhutas väliskaubandus- ja IT-minister Raul Siem.

„Kavandatav nn Digiriigi Akadeemia toetaks inimeste digiriiki käsitlevate teadmiste ja oskuste arendamist ja seda läbi kompaktsete veebikursuste,“ märkis Siem. „Riigiametnikud on sihtrühmana eritähelepanu all põhjusel, et digiteenuste kvaliteet sõltub suuresti nende aluseks olevate protsesside ja lahenduste disainist - kuid vastavate oskuste ja teadmiste edendamiseks pole ammu toimunud süsteemset ja piisavalt mahukat tegevust,“ rõhutas minister. Ta lisas, et digiriigi ja vastavate tehnoloogiliste lahenduste kohta teadmiste edendamine toetab kaudselt ka ettevõtete digitaliseerimist laiemalt, mille osas on Eestil EL võrdluses mitmeid mahajäämusi.

Hankega tellitakse tervikteenus, mille hulka kuulub nii veebikursuste kui ka e-õppekeskkonna loomine ja haldamine. Ministri hinnangul peaks riik senisest enam panustama erinevate IKT-l baseeruvate täiendõppelahenduste väljatöötamisse. „Tänapäevase elutempo ja IKT võimaluste juures soodustaksid e-kursused vajalike teadmiste ja oskuste omandamist mugavalt ja paindlikult, kõigile sobival ajal ja kohas,“ ütles Raul Siem.

Veebikursuste sihtrühmaks on Eesti tööealine elanikkond vanuses 16+ eluaastat. Loodavad veebikursused saavad olema sihtrühmale tasuta kättesaadavad ning projekt on kavandatud mitmeaastasena.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. Käesoleva hankega ostetava teenuse kogumaksumus on kuni 100 000 eurot.

Veel uudiseid samal teemal

Foto: Renee Altrov/Toolbox Estonia
29.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Väliskaubandus- ja IT-minister: värske audit on selge kinnitus e-residentsuse programmi kasumlikkusele

Täna avalikustas Riigikontroll Eesti e-residentsuse programmi tulemuslikkust hindava auditi. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siemi sõnul on audit programmi arengu vaatest väga vajalik ning kinnitab e-residentsuse kasu Eesti majandusele.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem
24.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Minister Raul Siem kuulas sideettevõtjate seisukohti seoses 5G sageduskonkursiga

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kohtus eile 3,6 GHz sageduskonkursi muutmise määruse avaliku konsultatsiooni raames sideettevõtetega, et saada ülevaade arutelude hetkeseisust.