Sa oled siin

Riigiportaal eesti.ee avab uuenenud osa ettevõtjatele

09.04.2010

Riigiportaal eesti.ee uuendas ettevõtjaile suunatud ühtset veebikeskkonda, mis pakub selget ja ammendavat teavet selle kohta, kuidas ettevõtlusega alustada ning mida oleks vaja teada juba tegutseval ettevõtjal.

Riigiportaali ettevõtjale suunatud osa (www.eesti.ee/est/ettevotja) täieneb pidevalt. Selle aasta lõpuks on ettevõtjatel võimalik elektroonilise keskkonna kaudu esitada asutustele kogu ettevõtlusega seotud teavet ja dokumente ning saada samal moel kätte neid puudutavad otsused, load ja muu vajaliku teabe. Samuti saab ettevõtja riigiportaali kaudu teha päringuid erinevatest avalikest registritest, leida portaalist otsetee e-äriregistrisse ning taotleda tegevuslube ja tutvuda tegevusloa taotlemise juhistega.

Loodud keskkond toimib ühtlasi ühtse kontaktpunktina, mis võimaldab üle Euroopa tegutsevatel teenust pakkuvatel ettevõtjatel lahendada formaalsusi, mis on vajalikud äritegevuse alustamiseks või jätkamiseks Euroopa Liidus. Samuti pakub ühtne kontaktpunkt informatsiooni vajalike toimingute kohta, mis seoses erinevate teenuste pakkumisega läbida tuleb.

Ühtsed kontaktpunktid on loodud kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Euroopa Komisjon on loonud ka keskse kontaktpunkte ühendava portaali, mis asub aadressil: http://ec.europa.eu/eu-go .

Riigiportaali kasutajatugi aadressil help [at] ria.ee toetab ühtset kontaktpunkti, andes ettevõtjatele abi järgmistes küsimustes: üldine teave ettevõtlusega tegelemisel; oluliste asutuste kontaktandmed, ettevõtte asutamisega seotud küsimused; tegevuslubade, litsentside ja registreeringute taotlemine.

Paralleelselt riigiportaali eestikeelse osa arendamisega jätkub ettevõtjaile suunatud teabe ja teenuste tõlkimine inglise keelde. Aadressilt www.eesti.ee/eng/business, mis on suunatud eelkõige Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtjale, leiab paari kuu pärast kogu vajaliku info ka inglise keeles.