Sa oled siin

Reaalajamajandus võimaldab ettevõtjal keskenduda tugitegevuste asemel äriajamisele

07.10.2020

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem kinnitasid reaalajamajanduse visiooni aastateks 2021-2027, mille eesmärk on ettevõtja ja riigi vahelises suhtluses liikuda senisest aruandluspõhisest infovahetusest andmepõhisele ning seeläbi vähendada ettevõtja halduskoormust ja bürokraatiat.

Minister Raul Siemi sõnul tähendab ettevõtjaks olemine täna lisaks äriajamisele ka hulgaliselt erinevate tugitegevustega tegelemist, näiteks riigile käsitsi info sisestamine ja aruannete esitamine ning muu paberimajandus. „Reaalajamajandus toimib ökosüsteemina, kus ettevõtjad ei pea tegelema selliste liigsete administratiivsete tegevustega, vaid saavad keskenduda lisandväärtuse kasvule, innovatsioonile, uute toodete või teenuste loomisele ja uutele eksportturgudele sisenemisele,“ ütles Siem.

Reaalajamajandus muudab andmete tehnilist vormi, mitte sisulist olemust, samuti nende sisestamise, edastamise ja vahetuse viisi. „Ettevõtja ei pea enam käsitsi veebikeskkondades andmeid sisestama, või täitma ja saatma paber- ja PDF dokumente ja aruandeid. Andmed hakkavad liikuma vajaduspõhiselt ja automatiseeritult ettevõtja süsteemidest nõusoleku alusel otse riigile,“ lisas Siem.

Reaalajamajanduse kontseptsiooni elluviimist on juba era- ja avaliku sektori koostöös alustatud. Näiteks läbi e-arvete esitamise võimaldamise, lisaks saab Maksu- ja Tolliameti ning Statistikaameti koostöös elluviidava Aruandlus 3.0 projekti senise töö tulemusel tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni esitada üle x-tee täisautomaatselt.

Taavi Aasa sõnul on reaalajamajanduses oluline rõhk piiriüleselt toimivate teenuste loomisel ja erinevate riikide ühistes kokkulepetes ja eesmärkides. „Juba täna tehakse seda Baltimaade ja Poola vahel e-veoselehe piiriülese lahenduse loomisel, et kiirendada ja parendada maanteetransporti. Me peame olema Euroopa Liidus eesrindlik piiriüleste teenuste ja standardite loomisel ning kasutusele võtmisel, et meie ettevõtjad saaksid lihtsalt äri ajada mitte ainult Eesti piires, vaid ka piiriüleselt teistes riikides.“

Reaalajamajanduse lahendusi kasutades ei lõigata ettevõtjat, riiki, asutusi ära varasemalt kasutusel olnud lahendustest, st masinloetavaid andmeid on lihtne muuta vajadusel paber- või PDF dokumendiks ja vastupidi, kui tuleb ajada asju riikidega, kus masinloetavad dokumendid ei ole veel jõudnud kujuneda ühiskondlikuks normiks. Eesti reaalajamajanduse visioon ja eesmärgid on kooskõlas Põhjamaade ülese reaalajamajanduse eesmärkide ja põhimõtetega.

Visioon on leitav: https://mkm.ee/sites/default/files/reaalajamajanduse_visioon_2020-2027.pdf
Lisainfo: https://mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/reaalajamajandus

Veel uudiseid samal teemal

Smart Connectivity visiooni tutvustamine tänasel Kolme mere tippkohtumisel. Foto: Three Seas/Arno Mikkor
19.10.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti tutvustab visiooni Tallinnast Splitini targa ühenduvuse piirkonna loomiseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel tutvustatakse täna kolme mere algatuse raames targa ühenduvuse visiooni, millega soovitakse anda rahvusvaheliselt suunda energia- ja transpordisektori digipöördeks ja ühendamiseks.

09.10.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

EKI: majandususaldus on nii Eestis kui Euroopa Liidus alla rahuldavat taset

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) hinnangul on Eesti majanduse hetkeseis endiselt halb ning koroonaviiruse majanduslik mõju püsib arvestatav ka järgmisel poolaastal. Kuue kuu väljavaated majandusolukorra paranemiseks on siiski mõõdukalt positiivsed.