Sa oled siin

Nõudluse vähenemine langetas hindu

20.04.2009

Märtsis alanesid tootjahinnad töötlevas tööstuses veebruariga võrreldes 0,6% ning aastatagusele tasemele jäid hinnad 1,6% alla, selgub Statistikaameti andmetest. 40% ettevõtjatest usub, et hinnalangus jätkub ka edaspidi.

Suurematest harudest kiirenes hinnalangus toiduainete tööstuses, kus hinnad kukkusid aastaga 2,8%. Suurem odavnemine toimus piimatoodete tootmises, kus hinnad on aastaga langenud ligi 17%. Peamiseks põhjuseks on kokkuostuhindade langus, mis olid veebruaris pea kolmandiku väiksemad aastatagusest tasemest.

Teistest tööstusharudest on hinnad tugevasti kerkinud vaid keemiatööstuses ja elektriseadmete tootmises (aastaga 9%). Ülejäänud harudes jäid hinnad valdavalt aastatagusele tasemele või langesid.

Eesti Konjunktuuriinstituudi märtsikuise küsitluse kohaselt pidas 40% ettevõtjatest reaalseks müügihindade jätkuvat langust lähikuudel. Hinnatõusu ootas vaid 4% küsitletutest. Surve hindade alandamiseks valitseb peaaegu kõigis tööstusharudes, kõige enam tuntakse seda puidutööstuses, ehitusmaterjalide, metalltoodete ning elektriseadmete tootmises.

Märtsis kiirenes sarnaselt tootjahindadele ka ekspordi- ja impordihindade langustempo. Ekspordihinnad olid keskmiselt eelmise aasta märtsist 2,4% ja veebruarikuust 0,7% võrra madalamad. Maailmamajanduse heitkeseisu tingimustes välisturgudel konkurentsis püsimiseks on Eesti ettevõtjad jätkuvalt sunnitud oma toodete hindu langetama. Sama peavad tegema ka teiste riikide eksportijad. Impordihindade langustrend süvenes veelgi kiiremini, aastases võrdluses oli kukkumine 6,3% ja kuises võrdluses 1,6%.

Suurim ekspordihindade langus oli endiselt metsamajanduses (-28,6%), kuises võrdluses kahanesid hinnad 4,8%. Hetkeolukord puidu- ja ehitussektoris välisturgudel hoiab jätkuvalt palgi hinna madalseisus. Ka ekspordihindade süvenev langustrend metallitööstuses tuleneb maailmaturu nõrkusest tingitud tooraine hindade alanemisest, aastatagusest perioodist olid hinnad 17,2% ja eelmisest kuust 2% madalamad.

Samas puidutööstuses toimus märtsis mõningane ekspordihindade langustempo pidurdumine (-2,2%ni), kuises võrdluses oli isegi protsendine hinnatõus. Esmakordselt pöördusid langusse ka toiduainete ja jookide ekspordihinnad, nii aastases kui kuises võrdluses oli kahanemine keskmiselt 2,5%.

Aastaga on ekspordihinnad tõusnud veel mitmetes tööstusharudes, nagu masina- ja aparaaditööstus, keemiatööstus, ehitusmaterjalide tootmine, kuid eelmise kuuga võrreldes on ka nendes harudes hinnad langenud.

Impordihindade langust mõjutasid endiselt enam naftasaadused, mille sisseveohinnad olid 40% madalamad kui aasta tagasi. Ka kuuga oli nende hindade kukkumine suurim
(-8,5%). Aastases võrdluses olid esimest kuud languses ka põllumajandussaaduste impordihinnad (-7,1%), veebruarist oli hinnad aga 3,7% kõrgemad. Samas mootorsõidukite sisseveo hindade aastane kasvutempo püsis endiselt paari protsendi piires, kuigi nende nõudlus pidevalt langeb.

Järgmisel kuul võib jätkuda mõningane hinnasurve allapoole nii ekspordi- kui impordihindade osas, sest maailmamajandus püsib endiselt nõrgana.

Lisainfo: majandusanalüüsi talituse ekspert Mario Lambing, telefon 625 6387, e-post mario.lambing [at] mkm.ee ja majandusanalüüsi talituse peaspetsialist Merike Riipinen, telefon 6256 401, e-post merike.riipinen [at] mkm.ee