Sa oled siin

Neli suurt transpordiprojekti saavad ligi 800 miljonit krooni

08.04.2010

Valitsus muutis neljapäeval transpordi infrastruktuuri investeeringute kava, mille kohaselt saavad neli suurt transpordiprojekti kokku ligi 800 miljonit krooni.
Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ütles, et uute  projektide puhul on oluline, et nad rakenduks võimalikult kiiresti. „See tähendab täiendavaid töökohti nii ehitussektoris kui ka laevaehitajatele,“ lisas ta.
Väikesaarte uute laevade soetamiseks kulub eeldatavalt 340 miljonit krooni. Uute ja keskkonnasäästlike laevade soetamine võimaldab oluliselt parendada saarte püsielanike elukvaliteeti ning lahendada läbi püsiva ja regulaarse laevaühenduse saarte majandusprobleeme, mis julgustaks inimesi senisest enam saari oma elu- ja tegevuspaigaks valima. Samuti annab see impulsi turismi arenguks ja loob juurde töökohti.


Tallinna-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimise eeldatav maksumus on 250 miljonit krooni. Hetkel on nimetatud lõikudel sõidukiirust piiratud kohati kuni 40 kilomeetrini tunnis. Pärast rekonstrueerimist tõuseb kiirus lõikudel kuni 120 kilomeetrini tunnis. Rekonstrueerimise tagajärjel suureneb oluliselt reisijamugavus ja –kiirus ning koos veeremi uuendamisega ka ühistranspordi atraktiivsus.
Tallinn-Narva maantee Rõmeda-Haljala teelõigu ehituse kogumaksumus on eeldatavalt 100 miljonit krooni. Olemasoleva Haljala ristmiku piirkonda läbiv kolm kilomeetrit pikal teelõigul on praegu seatud kiirusepiirangud ning teelõik on liiklusohtlik. Ehitustööde eesmärgiks on tagada tulevikus sujuv ja ohutu liiklus nii kohalikele liiklejatele kui ka transiidile kohas, kus Tallinn-Narva maantee ristub Rakvere-Haljala teega ning selleks ehitatakse ristmikule viadukt koos peale- ja mahasõitudega.
Riigile kuuluvate väikesadamate rekonstrueerimine läheb eeldatavalt maksma 83 miljonit krooni. Tööde eesmärgiks on  tingimuste kindlustamine püsielanikkonna säilimiseks saartel ning laevaliikluse navigatsiooniperioodi pikendamine.
Järgmisel nädalal arutab valitsus Tartu läänepoolne ümbersõidu rahastamist, mille eeldatav kogumaksumus on 400 miljonit krooni. Samuti tähendab see esimest sammu, et alustada Tallinn-Tartu maantee arendamist ka Tartu poolt.
Tööde käigus remonditakse 450 meetri pikkune Variku viadukt ning rajatakse raudteealune ühendus Tartu ringteega kuni Tartu linna piirini. Liiklusohutuse parandamiseks tuleb neljarajaline maanteelõik, ehitatakse ümber ristmikud, rajatakse üks maanteesild, likvideeritakse ohtlik Tõrvandi samas tasapinnas raudteeületuskoht, ehitatakse kergliiklusteed, paigaldatakse valgustust ja luuakse võimalus läänepoolse ringtee ühendamiseks Tartu idapoolse ringteega.
Uute projektide lisamist investeeringute kavva võimaldas praegu töös olevate hangete mõningane odavnemine. Samuti on transpordi investeeringute kava muutmisel oluliseks ajendiks tagada Euroopa Liidu toetusraha maksimaalne kasutamine ning transpordi areng.
Kõigi projektide täpne maksumus selgub pärast riigihangete läbiviimist.
Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kava põhinimekirja maht 2015. aastani on 13,15 miljardit krooni (kokku 28 projekti), millest struktuuritoetused on 9,8 miljardit krooni. Kava lisanimekirja moodustab üks projekt kogusummas 670 miljonit krooni.