Sa oled siin

Made In Estonia: tegevuskava välisinvestorite meelitamiseks ja ekspordi suurendamiseks

30.04.2009

Valitsus kinnitas 22.10.2009 istungil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis välja töötatud Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2009-2011.

Made in Estonia: Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 2009-2011 sisaldab lisaks juba käivitatud ettevõtmistele mitmeid uusi algatusi, mis tuleb kolme aastaga ellu viia, et suureneks välisinvesteeringud Eestisse ning kasvaks meie ettevõtete ekspordisuutlikkus. Tegevuskava ühendab varasemates strateegiates ette nähtud ja ka juba töös olevad tegevused.  Kava saab lugeda ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt Made in Estonia (doc)
 
Tegevuskavas püütakse anda vastused järgmistele küsimustele: millistest riikidest välisinvesteeringuid Eestisse oodatakse; milliseid välisinvesteeringud mõjutavad enim Eesti majandust; millised on eksportimisel ettevõtja jaoks peamised probleemid, millised on edasised väljakutsed ning milliseid tegevusi oleks vajalik väljakutsete realiseerimiseks ellu viia. 
 
Välisinvesteeringute juurde toomiseks ning nende mõju suurendamiseks tuleb keskenduda konkurentsivõimelise investeerimiskeskkonna ja transpordiühenduste arendamisele, investeeringute toetuspaketi väljatöötamisele, Eesti riigi mainekujundusele ja aktiivsele investorite järelteenindusele.
Nende eesmärkide täitmiseks:
-         luuakse välisinvestorite teeninduspakett
-         välisinvesteeringute kaasamisel võetakse kasutusele sektoripõhine lähenemine
-         selgitatakse välja investeerimiskeskkonna konkurentsivõime tõstmiseks olulised maksumeetmed
-         suurendatakse otselennuühendusi Euroopa tähtsamate tõmbekeskustega
-         tekitatakse kohalikud tarneahelad
 
Ekspordi kasvatamiseks tuleb aidata ettevõtetel saada piisavalt ekspordiga alustamiseks vajalikku teavet ning omandada oskusi välisturgudele sisenemiseks, saada osa välisturgudel pakutavates tugiteenustest ning tõstavad Eesti välispoliitika seotust meie ettevõtete ekspordivõimekusega.
Olulisemate algatustena:
-         kasutatakse rohkem poliitilist kapitali (näiteks presidendi, valitsusliikmete visiidid) Eesti ettevõtete ärihuvide eest seismisel
-         ekspordialaste oskuste arendamiseks luuakse kõrgkoolidesse ekspordi juhtimise programm
-         suurendatakse ekspordigarantiide mahtu
-         viiakse ellu regionaalsete ekspordiinkubaatorite rajamine olulisematesse ekspordi sihtriikidesse
-         luuakse valitsuskomisjoni seisuses ekspordi ja välisinvesteeringute nõukogu