Sa oled siin

Kruusateedele lisandub 10, omavalitsustele teede korrashoiuks 7 miljonit eurot

24.09.2019

Valitsus otsustas riigieelarve kõnelustel, et järgmisel aastal pööratakse suuremat tähelepanu Eesti teedele läbi kruusateede asfalteerimise ning kohalike teede rekonstrueerimise toetamise. Lisaks jätkub Kose-Mäo ehitus ning alustatakse 2+2 maanteede projektide ettevalmistamist.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul olid eelarve läbirääkimised küll pingelised, kuid valitsus näeb selgelt Eesti teede olulisust regionaalse arengu tagamiseks. „Meie inimesed peavad tundma ennast turvaliselt ning liiklusohutuse suurendamine on üks samm selle suunas. Korralikud teed võimaldavad maandada ääremaastumise riske, et aidata kaasa sidusa ühiskonna tekkele,“ ütles Aas.

Kvaliteetse ja ohutu taristu loomiseks kavandatakse järgmise aasta riigieelarvest kruusateedele katete ehitamiseks täiendavalt 10 miljonit eurot. „Head teed võiksid olla Eestis normaalsus, mitte privileeg. Usun, et mida rohkem teid on asfaltkatte all, seda rohkem on võimalusi maapiirkondades ettevõtluse arendamiseks ning kiiremaks ja ohutumaks liiklemiseks,“ lausus Aas.

Riigieelarves suunatakse 7 miljonit ka investeeringutoetusesse, millega kohalikud omavalitsused saavad parandada kohalikke teid, mida läbib transiitliiklus ja on seotud ettevõtlusega. Toetuse eesmärk on toetada KOV-e, kelle teelõikudel tekivad lisakulutused, mis on tingitud täiendavast liikluskoormusest.

„Tahes-tahtmata on erinevates piirkondades teelõike, mille koormus kujuneb suureks just raskeveokite tõttu. Taotluste senine maht näitab, et vajadus selliseks lisarahastuseks on omavalitsustel suur. Käesoleval aastal eraldatud toetus andis võimaluse toetada projekte 6 miljoni ulatuses, kuigi taotlusi esitati peaaegu 18,9 miljoni euro eest,“ märkis Aas.

2018. ja 2019. aastal toetati juhtumipõhiselt kohalikke teid kokku 15 miljonit euroga, millega on kahe aasta jooksul rekonstrueeritud ligi 50 teelõiku. Toetuse saamiseks on vajalik ka omavalitsuse enda panus, omafinantseeringu määr jääb sõltuvalt omavalitsuse põhitegevuse tulust elaniku kohta vahemikku 10-30 protsenti.

Lisaks kruusateede remondi ja katete ehitamisele alustatakse Narva, Tartu ja Pärnu suunal neljarajaliste teelõikude projektide ettevalmistamist 4 miljoni euro ulatuses. „Neljarajaliste teede ehituse rahastamise võimalused on täna veel lahtised, kuid eelprojektid tuleks valmis teha ja maad omandada, kuna tulevikus tuleb igal juhul Eesti suuremate linnade vahel 2+2 teelõike ehitada,“ lisas Aas.

Ühtlasi jätkatakse ehitustöid Tallinna-Tartu maanteel. Hetkel käivad ehitustööd Kose-Ardu-Võõbu lõigul ning järgmisel aastal jätkatakse töödega Võõbu-Mäo lõigul.

Veel uudiseid samal teemal

23.09.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

21. septembri transpordi ja liikuvuse arengukava tutuvustamisel esitatud küsimused ja vastused, sli.do keskkonnast

Küsimustele vastas transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert Johann Peetre (johann.peetre [at] mkm.ee).

1. Tere. Kas merenduse CO2 osakaalu on arvesse vôetud laevade Eesti vetes liikumine?

Foto: Siiri Kumari
22.09.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Transpordi ja liikuvuse visioon: inimkesksem, rohelisem ja nutikam taristu

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas allkirjastas Eesti järgmise 15 aasta transpordi ja liikuvuse arengukava eelnõu, millega on kavas muuta transpordisüsteem jätkusuutlikumaks ja ohutumaks ning pöörata suuremat tähelepanu liikuvuse strateegilisse arendamisse.