Sa oled siin

Konkurentsivõimelise logistika- ja transiidisektori võtmeks on suhtlus

14.06.2019
Taavi Aas
Taavi Aas

Täna toimunud transiidikomisjonis tutvus majandus- ja taristuminister Taavi Aas logistika- ja transiidisektori ettevõtjatega ning sai ülevaate sektori hetkeseisust ja arenguvõimalustest.

Ettevõtjad pidasid oluliseks transiidiahela terviklikkust ning rõhutasid, et üksi on keeruline miskit ära teha. „Riigi ja sektori omavaheline suhtlus on kindlasti üks baastegevusi, mis aitab kaasa konkurentsivõimelise ettevõtluskeskkonna loomisele. Lisaks omavahelisele suhtlusele tuleb silmas pidada ka jätkuvalt välispartnereid, sest läbi nende on võimalik muuta Eestit atraktiivsemaks koostööpartneriks transiidis,“ ütles minister Aas.

Tallinna Sadama juht Valdo Kalm näeb, et hiljuti toimunud visiidid nii riigi kui ka erasektori poolt on toonud juba positiivseid nihkeid, eriti ida suunas. „Üksi sadamana on keeruline midagi ära teha, kuid näen, et edu aluseks on esmalt pakkuda väga head teenust ning konkurentsivõimelist hinda kogu sektoris. Ühtlasi kui valmib Rail Balticu Muuga terminal muutub see tõenäoliselt Skandinaavia teenindamise keskuseks,“ lisas Kalm.

Lisaks sektori hetkeseisule arutati transiidikomisjonis edasisi samme veeteede tasude osas, mille arutelud jätkuvad sügisel. „Sel teemal oleme pikalt konsulteerinud logistika- ja transiidisektoriga ning teeme seda ka edaspidi, kuna peame jõudma lahenduseni, mis mõjutaks sektori konkurentsivõimet positiivselt ilma, et tekiks suur auk riigieelarvesse. Selle tarbeks tuleks võimalusel arutada veel erinevate lahenduste üle, kuna konkurentsivõime tõstmine sõltub peale veeteede tasude ka mahtudest, suhetest ja muudest faktoritest,“ märkis Aas.

Ühtlasi arutleti transiidikomisjonis kaubaveo väljakutsetest Eesti raudteedel ja Rail Balticu Muuga multimodaalse terminali kavandamisest ning edasistest sammudest.

Veel uudiseid samal teemal

Tallinna ringraudtee võimalikud koridorid
21.08.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Aas: Rail Baltic peab arvestama potentsiaalse Tallinna ringraudteega

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis Rail Baltic Estoniale suunise arvestada Harju maakonnaplaneeringus 2030+ toodud perspektiivse põhimõttelise lõunapoolse raudteekoridori ruumivajadusega, et säiliks Tallinna lähipiirkonnas ida-läänesuunalise reisirongiliikluse arendamiseks kaks võimalikku raudteekoridori.

Rail Baltic
17.06.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Analüüs: Rail Balticu kaubavedudel on potentsiaali Aadria-suunalisel koridoril

Majandusteadlase Erik Terki eestvedamisel valmis analüüs, kus hinnati raudteevedude pikaajalist konkurentsivõimet teiste transpordiliikidega ja Rail Balticu ühendumise perspektiive teiste, meist geograafiliselt kaugemal asuvate transpordikanalitega.