Sa oled siin

Kohalikel omavalitsustel on kandev roll elamumajanduse korraldamisel

11.06.2019

10. juunil toimus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel seitsmes elamumajanduse ümarlaud, kus arutleti investeerimisvõimekuse üle elamumajanduse valdkonda.

Toimunud ümarlaud oli jätkuks 2017. aasta mais, septembris ja detsembris ning 2018. aasta märtsis, juunis ja detsembris toimunud kohtumistele, kus vaeti erinevaid elamumajanduse probleeme ning lahendusi, mida õiguslik raamistik ja toetusvõimalused pakuvad.

Seekord jätkati arutelu elamumajanduse investeeringute üle. Põhjalikumalt käsitleti hoonete renoveerimise ja restaureerimisega seonduvaid küsimusi.

„Teemakäsitlus on oluline eeskätt elamuvaldkonna probleemide tõhusamaks lahendamiseks omanike ja kohaliku omavalitsuse tasandil ning riiklike toetusmeetmete täiustamiseks selliselt, et neid oleks võimalik senisega võrreldes tõhusamalt rakendada“ selgitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi elamumajanduse valdkonnajuht Regina Michaelis.

„Eesti hoonefondi ja elamufondi uuenemise jätkusuutlikkuse tagamisel on lisaks kinnisvara omanikele väga oluline roll ka kohalikel omavalitsustel ja riigiasutustel, kui reguleerival, suunaval ja eeskuju näitaval osapoolel“ ütles Tartu Regiooni Energiaagentuuri direktor Martin Kikas.

„Kuna kohalike omavalitsuste elamumajanduse juhtimise kogemused on piirkonniti väga erinevad, annab sellises formaadis ümarlaudade korraldamine elamumajandusega tegelevatele osapooltele võimaluse kogemuste vahetamiseks ja paremaks koostööks,“ lisas Michaelis.

Arutelust võtsid osa 12 kohaliku omavalitsuse üksuse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Eesti Korteriühistute Liidu, Rahandusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, SA KredEx ja Tallinna Energiaagentuuri esindajad.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juhitud seitsmes elamumajanduse ümarlaud toimus kootöös Tartu Regiooni Energiaagentuuriga ning projekti "Poliitikate kujundamine säästva elamumajanduse korraldamiseks” (Regional Policies towards Greening the Social Housing Sector)“ (Social Green) toel, mis on rahastatud Euroopa Liidu Interreg Europe programmi poolt.

Veel uudiseid samal teemal

27.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ehitisregister saab uue välimuse ja sisu

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium töötab riiklikule ehitisregistrile välja kaasaegsema ning mugavama kasutajaliidese. Täna muutub registri välimus, mis on esimene nähtav muudatus kogu süsteemi uueks ehitamisel.

Foto: Rasmus Jurkatam/Toolbox Estonia
11.12.2019|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riik asus välja töötama ehitussektori tulevikuplaani

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium hakkas koostama ehituse pika vaate analüüsi, mille põhjal hiljem paika panna ehitusvaldkonna pikemad eesmärgid. Sellega tahetakse määratleda tingimused Eesti ehitatud keskkonna ja ehitussektoriga seotud ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime kasvuks.