Sa oled siin

Kaitsealaste vastuostude koostööleping sai allkirja

13.04.2009

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kaitseminister Jaak Aaviksoo ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) juhatuse liige Maria Alajõe allkirjastasid koostöölepingu kaitsealaste vastuostude korraldamiseks Eestis.

Vastuostu all mõeldakse välisriikidest teostatavate kaitsealaste riigihangete puhul ostja ja müüja täiendavat kokkulepet, mille järgi tuleb müüjal omakorda ostja riigist kaupu või teenuseid osta või mingeid muid hüvesid (näiteks välisinvesteeringuid) pakkuda. Kuna Eesti hangib suure osa kaitsealastest ostudest teistest riikidest, siis liigub igal aastal suur hulk raha Eestist välja. Vastuostu kasutamine aitab Eesti ettevõtetel saada uusi tellimusi ning koostööpartnereid  ja tasakaalustab ka väliskaubandusbilanssi. Vastuostude nõude eesmärk on ühtlasi soodustada kõrgtehnoloogilist tootmise arendamist ning Eestis toodetava lisaväärtuse suurenemist.

Esmakordselt rakendati Eestis vastuostunõuet ligi 1 miljardi krooni maksumusega õhutõrjesüsteemi hankelepingus, mille kaitseministeerium sõlmis 2007. aastal firmadega AB SAAB ja MBDA Missile Systems. Praeguseks on õhutõrjesüsteemi hankest lähtuvaid vastuostutehinguid  konkreetsete Eesti ettevõtetega sõlmitud juba umbes 25 miljoni krooni eest ning umbes kümnekordses mahus on tehinguid veel tulemas.

EASi ülesanne on Eesti ettevõtjate ja teadusasutuste teavitamine võimalusest vastuostukohuslasega tehinguid teha ja vastuostukohuslaste kokku viimine potentsiaalsete Eesti partneritega, samuti kogu protsessi jälgimine ja kontrollimine. Eelis on ekspordivõimelistel ja aktiivsetel ettevõtetel, sest ka vastuostukohuslased valivad oma partnereid majandusliku tasuvuse järgi.

EAS ootab vastuostust huvitatud Eesti ettevõtteid endast aktiivselt märku andma. Eelisseisus on mitmesuguseid tööstus- ja kõrgtehnoloogilisi kaupu tootvad ettevõtted, samuti teadus- ja arendustegevuse alased tellimused.

Koostöölepe paneb senisest selgemalt paika Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Kaitseministeeriumi ja EASi vahelise rollijaotuse vastuostude reguleerimisel. Vastuostude hindamiseks tegutseb ühiskomisjon, mida juhib Kaitseministeerium ning komisjoni liikmed on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Rahandusministeerium, Välisministeerium ja EAS.