Sa oled siin

Juhan Parts kutsus Euroopa Liitu laiendama eurotsooni ja looma ühist õiguskeskkonda internetiärile

06.05.2009

Eile Prahas toimunud Euroopa Liidu Mitteametlikul Konkurentsivõime nõukogul esindas Eestit majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, kes oma sõnavõtus rääkis eurotsooni laiendamisest, vajadusest kiiresti rakendada teenuste direktiiv ning tõsta tarbijate kindlustunnet piiriüleste tehingute sooritamisel.

Rääkides viiest aastast, mis on möödas Euroopa Liidu laienemisest, tõdes Juhan Parts, et kindlasti on tegu win-win arenguga nii uute, kui vanade liikmesriikide jaoks. „Eesti on heaks näiteks sellest, kuidas nii majanduslikus kui sotsiaalses mõttes on meie side naaberriikidega oluliselt tugevnenud,“ ütles ta ning lisas, et „ üheskoos on meil ka märksa suuremad eeldused käimasolevast kriisist edukalt väljuda kui eraldi. Kriisist väljumisel ja oma siseturu arendamisel ei tohiks me aga unustada kaht Euroopa Liidu põhiväärtust: stabiilsust ja vabadust“.  Oma sõnavõtus rõhutas Juhan Parts vajadust eurotsooni laiendamise järele, mis taastaks investorite, finantssektori, reaalmajanduse ja mis väga oluline, ka tarbijate kindlustunde. „Eesti  on endale seadnud eesmärgiks eurole ülemineku 2011. aastal ja me näeksime rõõmuga kui teisedki riigid kohandaks oma majanduse ja finantseesmärgid hetkeolukorraga. Meil on vaja rohkem riike ja tarbijaid, kes kasutaksid sama valuutat,“ ütles Parts.

Rääkides teenuste direktiivist nõustus Eesti majandusminister Euroopa Liidu eesistuja riigi Tśehhi arvamusega selle kiireks rakendamisvajaduseks. „Mõnikord keskendume me kahjuks liigselt sellele, kes teenust pakub, unustades selle, mida tarbijad tegelikult ootavad või vajavad, ning riskime nii varjatud majandusliku natsionalismiga. Ühelt poolt me lubame tarbijate nimel erinevaid hindu välismaal saadetud SMS-idele, teisalt sallime praeguses Telekomi paketis teenuste pakkuja poolt kehtestatud keelde innovaatilistele tehnoloogiatele nagu seda on Skype, mis võimaldab klientidel ilma rahata suhelda,“ tõstatas Juhan Parts taas teema, millest ta ka varem on avalikult rääkinud. 

„Oleme palju kõnelenud teadmistepõhisest majandusest, aga üks selle tugisambaid on soodne intellektuaalse omandi kaitse, mis tänaseni Euroopas puudub. Ka selles asjas toetan ma eesistuva riigi Tśehhi ettepanekut selle teemaga tõsiselt tegelemiseks,“ ütles Parts. „ Enamusel eurooplastest on olemas arvutid ja ligipääs internetti ning Euroopa Komisjon on teinud oma ettepanekud toetada edasist lairiba arendamist. Paraku eurooplased ei kasuta täna internetti piisavalt ostukeskkonnana ja seda osaliselt kindlasti seetõttu, et me pole olnud küllalt kiired loomaks seal head õiguskeskkonda. Seepärast toetame edasist tööd reeglitega, mis aitaksid luua sellist usaldusväärset piiriülest äri,“ lisas minister.