Sa oled siin

Homsest vähenevad mobiilsideteenuste piirhinnad sidevõrgu muutumisel välisriigis

30.06.2009

Homme, 1. juulil jõustuvad rändluse määruse muudatused, millega alanevad mobiili kõneteenuse, SMS-sõnumite ja andmeside rändlusel (roamingu) nii jae- kui ka hulgimüügi piirhinnad järk-järgult kuni aastani 2012.
Rändluskõne jaemüügi ehk operaatori ja tarbija vahelised ja hulgimüügi (operaatorite vaheliste) kõnede piirhinnad langevad kuni 2011. aasta 1. juulini kahel aastal 63 sendi võrra (0,04 EUR) kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Tasuta kõnepostiteenus (inglise keeles voicemail) hakkab uue määrusega kehtima aasta pärast, alates 1. juulist 2010.
Muudatuste jõustumisel tuleb sideoperaatoritel arveldada nii jae- kui ka hulgimüügil sekundipõhiselt. Erand kehtib hulgimüügil, samuti jaemüügil väljuvatele kõnedele, mille puhul võib operaator küsida kõnealustustasu 30 sekundi jooksul kõne algusest, millele järgneb sekundilise täpsusega arveldamine.


Rändluse määruse muudatusega kehtestatakse ka piirhinnad tekstisõnumitele. Alates 1. juulist 2009 on hulgimüügil keskmine tasu 63 senti (0,04 EUR) SMSi kohta ning jaemüügitasu, mida operaatorid võivad tarbijatelt küsida saadetava rändlussõnumi eest koos käibemaksuga kuni 2,05 krooni (0,11 EUR). Rändlussõnumi vastuvõtmine on tasuta.
Alates homsest tuleb operaatoritel andmeside rändlusteenuse osutamisel Euroopa Liidu liikmesriigis SMS-i teel teavitada kasutajat andmesideteenuse hindadest. 1. märtsist 2010 avaneb rändlusteenuse kasutajal võimalus määrata oma koduoperaatori juures andmeside rändlusteenuse piirmäär (nn cut off limiit).  1. juulist 2010 kohaldatakse kõikidele rändlusklientidele, kes ei ole omale piirmäära määranud, 938,75 kroonine (50 EUR) piirmäär, mida kasutaja saab operaatorit teavitades tõsta või vähendada. Kui rändlusklient on 80% teenuse hinna piirmäärast (näiteks 50 eurose piirmäära korral 40 euro maksumuses) teenust kasutanud, edastab operaator kasutajale teate informeerides, et 80% piirmäärast on ära kasutatud ning teavitab ka võimalusest, mil viisil on võimalus jätkata andmesideteenuse tarbimist.
Selle aasta kevadel kiitsid Euroopa Liidu Parlament ja Nõukogu heaks Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ 717/2007) muudatuse, mis sätestab kõneteenuse ja SMS-sõnumite rändluse (roamingu) jae- ja hulgimüügi tasandil ning andmeside rändluse hulgimüügi tasandil piirhindade kehtestamist 2012. aastani.