Sa oled siin

Ettevõtjaid, tarbijaid ja ametiasutusi oodatakse jaekaubanduse probleemide kohta arvamust avaldama

21.04.2009

Ettevõtjad, tarbijad ja ametiasutuste esindajad on oodatud avaldama arvamust Eesti jaekaubanduse probleemide kohta. Nii regulatsioonidest tulenevate probleemide kui ka muude kitsaskohtade suhtes arvamuse avaldamiseks on Euroopa Komisjon koostanud veebis kättesaadava küsimustiku ning tagasiside põhjal hakatakse tegelema turu toimimist segavate probleemide lahendamisega. 

Info saamiseks erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides esinevate probleemide kohta ongi Euroopa Komisjoni Siseturu ja Teenuste Peadirektoraat koostanud küsimustiku, mille alusel soovib koguda informatsiooni siseriiklikest regulatsioonidest tulenevate probleemide kohta jaekaubanduses, keskendudes viiele tarneketile:
- toidukaubad
- apteegikaubad
- tekstiilikaubad
- elektroonikakaubad
- vabaajakaubad (näiteks raamatud, filmi- ja muusikakaubad, mänguasjad, spordikaubad jne).

Küsimustik on kättesaadav veebis ning see koosneb kahest osast, mis on suunatud erinevatele sihtgruppidele. Osa A on mõeldud täitmiseks nii tavatarbijatele kui ettevõtjatele, et välja selgitada jaekaubanduses esinevaid probleeme. Osa B on mõeldud täitmiseks ametiasutustele. 

Küsimustiku täitmiseks tuleb minna veebilehele http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/retail_en.htm ning seejärel valida sihtgrupp (kodanik, organisatsioon või ametiasutus). Vastata tuleb vaid vastaja tegevust puudutavatele küsimustele.
Kuigi küsimused on esitatud inglise keeles, on vastata võimalik ka eesti keeles. Täidetud küsimustik tuleb saata komisjoni meiliaadressile markt-rmm-questionnaire [at] ec.europa.eu hiljemalt tänavu 5. juuniks.

Teema on avatud ka kaasamisveebis www.osale.ee https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=112
Küsimustikest saadud tagasiside põhjal koostab Euroopa Komisjoni Siseturu ja Teenuste Peadirektoraat teatise Euroopa Liidu jaekaubanduse turu toimimise kohta, mis on plaanis vastu võtta käesoleva aasta novembris. Teatise eesmärk on Euroopa Liidu jaekaubanduse turu toimimist segavate tõkete tuvastamine ja poliitiliste meetmete kavandamine nende tõkete kõrvaldamiseks. 

Euroopa Komisjon rõhutab teatise olulisust süveneva majanduskriisi mõjude leevendamisel ning loodab liikmesriikide aktiivsele panusele teatise aluseks oleva küsimustiku täitmisel.

Lisainfo: Tatjana Saarniit, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
siseturuosakonna peaspetsialist, telefon 6 256 418, e-post: tatjana.saarniit [at] mkm.ee