Sa oled siin

Eesti teeb ettevalmistusi vesinikuenergia kasutuselevõtuks

08.07.2020

Eesti tunnustab täna ilmunud Euroopa Liidu energiasüsteemi integreerimise ja vesiniku strateegiat, mis annavad tõuke üleminekule puhtale energiale ja kliimaneutraalsele majandusele.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on vesinikutehnoloogiatel tulevikus suur kasutamise potentsiaali energiaallikana ja salvestina, omades sünergiat erinevates sektorites. Samas on maailmas reaalselt töötavaid näiteid veel vähe. „Seetõttu on mul plaan sügisel minna tutvuma vesiniku tootmise kui ka rakendamistega Saksamaal, et mõista paremini vesiniku kasutamise võimalusi Eestis,“ lausus minister.

„Vesinikuenergia omab suurt potentsiaali ka 2030+ kliimapoliitika eesmärkide täitmisel ning mõistame, et ettevalmistusi tuleb teha juba selle kümnendi alguses,“ ütles Aas. „Keskkonnasõbralikule energiatootmisele üleminekuks on vaja suurendada oluliselt taastuvenergia tarbimist ka siis, kui päike ei paista ja tuult ei puhu.“

Sektori arengu ettevalmistamiseks ning Eesti oludes vesinikuahela testimiseks töötab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja vesiniku pilootprojekti. Järgmisel aastal avatava taotlusvooruga selgitatakse välja vesiniku tootmise ja kasutamise tervikahelat hõlmavad projektid, mille elluviimisele ollakse valmis õlg alla panema.

Lisaks on Riigikantseleil koostöös Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kavas tellida Eesti vesinikuressursside kasutuselevõtu uuring, millest selguvad vesiniku tootmise ja kasutuselevõtu võimalused ja kitsaskohad. Uuringuga  analüüsitakse ka riigipoolse toetuse vajalikkust, sotsiaal- majanduslikke mõjusid ning võimalikku toetusvajadust.

Veel uudiseid samal teemal

09.07.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Valitsus katab tarbijatele taastuvelektri toomismahu kasvust tuleneva tariifitõusu

Valitsus otsustas täna erakorralise sissemaksega katta taastuvenergia tariifi suurenemise kulud vabariigi valitsuse reservist mahus 4 miljonit eurot, kuna taastuvenergia tootjate kiire lisandumine ja head tuuleolud suurendasid sel aastal taastuvelektri toodangut ning seeläbi elektritootjatele makstavat toetust.

26.06.2020|Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Riigid lõid saartevahelise roheenergia koostöövõrgustiku

14 Euroopa Liidu riiki ja Euroopa Komisjon sõlmisid ühiste kavatsuste leppe, millega luuakse koostööplatvorm edendamaks saarte üleminekut rohelisele energiale.