Sa oled siin

230miljoniline mõõdistuslaev sai rahastamisotsuse

30.04.2009

Täna allkirjastas majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts käskkirja, millega eraldas 230,1 miljonit krooni uue veemõõdistustöid tegeva laeva soetamiseks Veeteede Ametile.

Mõõdistustulemused mängivad suurt rolli laevaliikluse ohutuse tagamisel, mereuuringutel ja kalapüügil, samuti sidekaablite paigaldamisel merre ning tuuleparkide rajamisel avamerele.

Veeteede Ameti poolt soetatav hüdrograafilisi mõõdistustöid tegema hakkav ujuklaev võimaldab kaks korda  kiiremini mõõdistada võrreldes olemasoleva mõõdistuslaevaga EVA-308 ning mõõdistada ka halva ilma ja suure lainetusega, tagades seeläbi tõhusama Eesti territoriaalvete ja siseveekogude mõõdistamise. Laev alustab tööd 2012. aastal.

Soetatava SWATH-tüüpi ujuklaeva eripäraks on platvormikujuline tugedega kere, mida kannavad veealused pontoonikujulised ujukid. Seetõttu ei sõltu laev olulisel määral lainetusest ning on ökonoomne ja hea manööverdamisvõimega. Projekti kogumaksumus on 230,1 miljonit krooni ning seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 100 protsendi ulatuses.

Transpordi infrastruktuuri arendamiseks on Euroopa Liidu eelarveperioodi 2007-2013 jooksul saanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas rahastamisotsuse seitse suurprojekti. Kokku on transpordi infrastruktuuri arendamiseks aastatel 2007-2013 kavandatud 22 projekti, mida rahastatakse Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Regionaalarengufondist kokku 9,8 miljardi krooniga.

Ülevaate ja lisainfo Euroopa Liidu fondide toel ellu viidavatest transpordi infrastruktuuri projektidest leiab aadressilt http://www.mkm.ee/lehekulge-ei-leitud/ ja Toetustasku blogist toetustasku.blogspot.com.