Eesti-Šveitsi koostööprogramm

Šveitsi konföderatsioon toetas ajavahemikul 2007–2012 Eesti sotsiaalmajanduslikku
arengut umbes 370 miljoni Eesti krooniga ehk ligi 23,6 miljoni euroga.
 

Šveitsi-Eesti koostööprogrammist rahastatakse Eestis kaheksat suurprojekti, lisaks eraldatakse raha vabaühendustele ja teadusstipendiumiteks. Koostööprogrammi rakendamist Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas koordineerib välisvahendite osakond.

 

Avalike hoonete energiasäästu projekt

 

Aastal 2020 peavad kõik Euroopa Liidus ehitatavad uued avalikud hooned olema liginullenergiahooned.
 

Niisuguse energiasäästlikkuse saavutamiseks peab ära kasutama energia tootmise võimalused hoone asupaigas ja tarbima energiat väga tõhusalt. Selles suunas aitab liikuda projekt “Energiasäästu suurendamine avalikes hoonetes ning uute ehitusstandardite väljatöötamine”.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium rakendab projekti põhiinfrastruktuuri korrastamise ja ajakohastamise ning keskkonna parandamise valdkonnas.

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe kohaselt saab ministeerium projekti elluviimiseks 6,5 miljonit Šveitsi franki ehk ligikaudu 5,4 miljonit eurot. Projekti leping allkirjastati 25. mail 2012. aastal ning see viiakse ellu umbes kolme aasta jooksul.

Projekti eesmärk on üldkasutatavate hoonete energiatõhususe suurendamise ja uute ehitusstandardite arendamisega vähendada kasvuhoonegaase ja muid heitmeid.

Projekti raames rekonstrueeritakse ja ehitatakse näidisena neli kohaliku omavalitsuse hoonet, et tõsta inimeste teadlikkust madala energiakasutusega hoonete osas ning katsetada projekti ettevalmistusfaasis välja töötatud uusi energiatõhususe standardeid.

Rajatavad ja rekonstrueeritavad hooned näitavad projektis osalevatele omavalitsustele ja teistele huvilistele, millega tuleb arvestada liginullenergiamaja kujundamisel, ehitamisel, rekonstrueerimisel, kasutamisel ja hooldusel. 

Energiakasutus näidishoonetes hakkab olema kordades tõhusam kui tavapärastes hoonetes.

Kahe projekti raames rekonstrueeritakse:

  • Rakvere Linna Algkool madala energiatarbega lasteaiahooneks
  • Haapsalu linna lasteaed Vikerkaar energiasäästlikuks lasteaiahooneks
  • Väätsa Põhikool liginullenergia hooneks

  • Alu Hariduskeskus energiatõhusaks hooneks Raplamaal

Kahe projekti raames rajatakse:

  • Väätsa valda energiatõhus eakatekodu
  • Lasva valda energiatõhus Lasva lasteaiahoone
     

 

Viimati uuendatud: 19. September 2016