Sa oled siin

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

04.12.2018
Tegevusloa väljastamine ettevõtjale, kes soovib tegeleda väikelaevade ehitamise, remontimise ja katsetamisega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - - -
Osaliselt tasuline

22.02.2018
Saab taotleda patenditaotluste ja kasuliku mudeli taotluste uudsuse ja tehnikataseme eelotsingu tegemist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustaotlust tootjarühma arendamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 - - - -

26.04.2019
Merre rajatava taristute (torujuhtmed, kaablid, tuulikud jne) alla jääva merepõhja kontrollimine lõhkekehadest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
12 - - - -

18.04.2018
Euroopa Liidu kaubamärgi taotluse edastamine Patendiameti kaudu
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Toetus, millega hüvitatakse põllumajandusloomade aretustegevusega seotud kulude osaliselt või täielikult
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -

14.09.2018
Ravimiamet tuvastab ja hindab ravimite ohusignaale Euroopa Liidu juhtliikmesriigina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -

10.02.2017
Sõjalise kauba transiidiks tuleb taotleda transiidilitsents
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab esitada taotlust tootjarühma tunnustamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -

04.12.2018
Kui soovite tegutseda väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise valdkonnas, siis tuleb taotleda tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -
Osaliselt tasuline

04.01.2019
Kord kvartalis ilmuv elektrooniliselt kättesaadav brožüür, kus avaldatakse merendusalast teavet. 2017. a ilmub ka paberil.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - - -

14.06.2019
Saab esitada Patendiametile nõude patenditaotluse kiirendatud menetlemiseks globaalse patenditaotluste menetlemise kiirtee (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) raames.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus

27.10.2017
Saab esitada Patendiametile kui vastuvõtvale ametile rahvusvahelise patendikaitse taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - - -
Osaliselt tasuline

17.08.2018
Sordi kaitse alla võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi omanikuõigust tõendav dokument, esindaja korral volitus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse andmete muutmist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - - -

26.04.2019
Tegevteenistusest väljuvale veteranile tagatakse vastavalt koostatud täiend- ja ümberõppeplaanile ühe kõrghariduse astme või ühe kutse-, ameti- või erialakoolitusel osalemise õppekulu piirmäära ulatuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab kalandustoodete tootjal või töötlejal koolitustoetust taotleda
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustatotlust klastri tegevuste administreerimiseks ja sektori ülesteks teadus ja arendustegevusteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -

10.02.2017
Sertifitseerimisele kuuluvad lennuväljad ja kopteriväljakud, mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks ning mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Erinevate pärandtehnoloogiate õppepäevad üksikisikutele ja peredele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Saab täita ja saata Patendiametisse elektroonilisi taotlusi tööstusdisainilahenduse omaniku andmete (nime ja/või aadressi) muutmiseks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - - -

14.06.2019
Saab tasuda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse jõushoidmise lõivu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

11.03.2019
Reguleerijaid võib koolitada vaid Maanteeameti tunnustuse alusel. Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse Maanteeametile. Kliendi poolt välisriigis omandatud reguleerija kvalifikatsiooni tunnustamine tegutsemiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - - -

07.09.2018
Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise jätkamiseks esitatakse taotlus PMA-le.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Taotleja esitab tegevusloa taotluse kohalikule veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmed üle, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel väljastab/või ei väljasta veoloa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -

01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet kliiniliste uuringute teostajate üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

14.09.2018
Õppe- ja teadusasutused peavad narkootiliste ja psühhotroopsete ainete teaduslikul eesmärgil kasutamiseks taotlema Ravimiametilt loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -

01.10.2018
Ravimiamet hindab perioodiliste ohutusaruannete põhjal ravimi kasu ja ohtude suhet Euroopa Liidu juhtliikmesriigina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -

10.02.2017
Rahvusvaheline impordisertifikaat kinnitab kauba omaniku kohutust, et ta veab Eestisse sisse näidatud väärtuses ja koguses kaupa ega vea seda taas välja ilma eriloata
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -
Osaliselt tasuline

02.05.2019
Teabenõude esitamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus

11.03.2019
Välisriigis omandatud teedeehituse ja liiklusohutuse auditeerimise alase kvalifikatsiooni vastavuse hindamine ja tõendamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - 0.00€ 1.00h 720.00h
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Tööandja esitab Tööinspektsioonile teate asbestitöödega alustamise kohta
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -

10.02.2017
Ettevõtte andmete registrisse kandmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -

02.05.2019
Küsimuste ja ettepanekute esitamine Riigi Kaitseinveteeringute keskusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -

10.02.2017
Toetus, millega võimaldatakse väikestele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse osutamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -

20.11.2018
Rahvusraamatukogu on täienduskoolitusasutus (EHIS reg. nr.176998), mis pakub raamatukoguhoidjatele erialast täienduskoolitust ning kutsekoolitust Raamatukoguhoidja standardi, tase 6 ja 7 kompetentsusnõuete alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -
Osaliselt tasuline

16.08.2018
Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määrajana Eestis asuvas tapamajas tööleasumiseks vajaliku oskuse andmiseks mõeldud, teoreetilist ja praktilist osa sisaldav koolitus. Eksamite sooritamisel tunnustuse saamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - - -

26.04.2019
Kaplanid, kellel on perekonnaseisutoimingute teostamise õigus, võivad sõlmida sooviavaldajate abielu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Osaliselt tasuline

02.05.2019
Teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustuse tagajärjel on isikul õigus taotleda püsivat töövõimetust.  
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Expires:
30.10.2019

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustaotlust töötlemise ja turustamise investeeringuteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -

25.07.2018
Vastutav töötleja peab teatama isikuandmetega seotud rikkumisest inspektsioonile, välja arvatud juhul, kui ta suudab tõendada, et selle rikkumise tulemusena ei teki tõenäoliselt ohtu inimese õigustele ja vabadustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -

10.02.2017
Lennuettevõtja sertifikaadi taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Osaliselt tasuline

11.03.2019
Klient taotleb Maanteeameti luba kasutada nõuetest erinevaid liikluskorraldusvahendeid. Eesmärk leida kasutusel olevatele lahendustele uusi alternatiivseid võimalusi ning võtta õnnestunud lahendused laiemasse kasutusse.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 100 - 120.00h -

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes kasutavad oma tegevuses orgaanilisi lahusteid ja kellel on tööstusheite seadusest tulenev kohustus omada vastavat registreerimistõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -

14.09.2018
Rakkude, kudede ja elundite käitlemiseks Eestis peab olema Ravimiameti poolt väljastatud tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Osaliselt tasuline

01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet müügiloa hoidjate ravimiohutusalaste tegevuste üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

26.04.2019
Toetatakse riigikaitse õppe läbiviimist nii instruktorite kui ka varustusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -

02.05.2019
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist teenistusülesannete täitmise tõttu hukkumise või töövõimetuks jäämise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Expires:
30.10.2019

10.02.2017
Teabenõudega saab küsida Patendiametis juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet).
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -

26.04.2019
Teabenõude esitamine Kaitseliidule
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.