Sa oled siin

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Koosviibimiste (sünnipäevad, pulmad, kokkutulekud, peod jm) korraldamine üksikisikutele, peredele ja ettevõtetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Turukorraldusmeede, mille raames on taotlejal võimalik 90-, 120- või 150 päevaks ladustada sealiha külmlaos ja saada ladustamiskulude katteks toetust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 - - - -

14.09.2018
Ravimiamet annab arvamuse (sisendi Ravimikomisjoni aruteluks) ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

26.04.2019
Andmete olemasolul väljastatakse tegevteenistuspensioni õigust omavate isikutele tõendeid Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks, vastavad struktuuriüksused väljastavad ajateenijale tõendi ajateenistuse läbimise, õppekogunemisel osalemise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - - -

10.02.2017
Ettevõtja esitab enne tuleohutuse valdkonnas teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - 1.25h -
Regulatsioon Tuleohutuse seadus

26.04.2019
Arstlik komisjon hindab reserviarvatute, kuid teenistuses viga saanutele tervisekahjutuse seost teenistusega ja määrab puudeastet ning teevad vajadusel raviplaani.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - - -

10.02.2017
Väljaveolitsents annab õiguse kahesuguse kasutusega kauba ekspordiks Euroopa Liidu välisesse riiki nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 artikli 2 punkti 2 tähenduses
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev laev, samuti ka uurimistöid teostav laev vajab luba sisenemiseks Eesti territoriaalvetesse, sisemerre ning saabumiseks sadamasse. Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne laeva kavandatud sisenemist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - - -

01.03.2017
X-tee päringute esitluskiht võimaldab andmekogude omanikel viia e-teenused X-tee kaudu riigiportaali vahendusel kodanike, ettevõtjate või ametnikeni. E-teenusteks võivad olla andmekogust andmete pärimine, taotluste või aruannete esitamine jm. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - - -

10.02.2017
Ürituste korraldamine üksikisikutele ja peredele. Traditsioonilised üritused: Sakala tee matk, kevadpühade tähistamine, muuseumiöö, rahvuslik jaanipäev, käsitööpäev, hobusepäev, lambapäev, talupäev jm.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus ei tulene selgesõnaliselt seadusest, tuleb uuringu või statistilise töö läbiviimiseks esitada loa taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - - -

14.06.2019
Saab taotleda kaubamärgi pandi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
28 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate arendamiseks (ja maksetaotlusi)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - - -

10.02.2017
Ettevõtja esitab enne kaubandusliku loterii korraldamisega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - 2.25h -
Regulatsioon Hasartmänguseadus

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et tagada kultuuripärandi ja geneetilise mitmekesisuse seisukohast oluliste kohalike taimesortide säilimine ning soodustada vanade kohalike puuvilja- ja marjasortidega uute istandike rajamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - - -

14.09.2018
Rakkude ja kudede hankijad ja käitlejad peavad esitama Ravimiametile käitlemise aruandeid, ning ohujuhtumite aasta aruandeid, mille põhjal koostatakse koondaruanded, mis avaldatakse Ravimiameti veebis ja edastatakse Euroopa Komisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate elluviimiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab esitada toetustaotlust Leader strateegiate arendamiseks (pigem rakendamiseks), sh maksetaotlusi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - - -

10.02.2017
Ettevõtja esitab enne sideteenuse osutamise alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 - - 2.25h -

10.02.2017
Veise tuberkuliinimisandmete otsimine ja vaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 - - - -

10.02.2017
Vesiviljelusettevõtte andmete registrisse kandmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 - - - -

10.02.2017
Pakume erineva interjööriga (veski, rehetuba, õppeklass) ruumide kasutamist koos seminaritehnika ja toitlustamisega koosolekute ja seminaride läbiviimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Tööandja saab esitada vaide ettekirjutusele, Tööinspektsioon vastab sellele, vajadusel tühistab ettekirjutuse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - - -
Regulatsioon Haldusmenetluse seadus

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustatotlust kohalike turgude ja otseturustuse arendamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
22 - - - -

10.02.2017
Sertifitseerimisele kuuluvad kõik lennunduses kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et säilitada kohaliku teraviljasordi "Sangaste" geneetiline ressurss
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - - -

10.02.2017
Tööõppekursustel pakume tööealistele erivajadusega inimestele võimalust praktiliste tööoskuste omandamiseks erinevatel erialadel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - - -

02.05.2019
Teenistusülesannete täitmise tõttu saadud tervisekahjustuse tagajärjel on isikul õigus taotleda ajutise töövõimetuse määramist.  
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - - -
Expires:
30.10.2019

26.04.2019
Aidata võimalusel ja vajadusel avalikku- ja erasektorit kontaktide leidmisel juhul kui neil on vaja leida KV tehnikat ja varustust oma projektide läbiviimseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - - -

10.02.2017
Ettevõtja esitab enne kahjuritõrjega alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - 0.25h -
Regulatsioon Biotsiidiseadus

22.02.2018
Saab taotleda prioriteeti tõendava dokumendi väljaandmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
20 - - - -
Osaliselt tasuline

16.08.2018
Tegevusluba peab olema järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks: tõuraamatu pidamise, jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise ning ohustatud tõu säilitamise valdkonnas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - - -

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei oma kiirgustegevusluba ning soovivad mõõta erinevaid kiirgustasemeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - - -
Osaliselt tasuline

14.09.2018
Ravimiamet hindab teatisi ja ravimiga seotud riske.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

10.02.2017
Toetus, millega osaliselt hüvitatakse väikese ja keskmise suurusega põllumajandustootjale kindlustusmaksed, mis ta on tasunud kindlustusandjaga sõlmitud kindlustuslepingu alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - - -

22.02.2018
Saab taotleda prioriteedidokumendi WIPO DAS (Digital Access System) andmekogusse lisamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - - -

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustaotlust töötlemise ja turustamise investeeringuteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - - -

07.03.2017
Riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning elutähtsa teenuse osutajate oluliste infosüsteemide turvalisuse kontroll
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et soodustada keskkonnasõbralike praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - - -

17.08.2018
Sordi registreerimiseks tuleb PMA-le esitada vormikohane taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi esindaja korral volitus, gmo keskkonda viimise loa nr ja kuupäev.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - - -
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 - - - -

10.04.2019
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise loa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 - - - -
Regulatsioon Käitlemisload
Osaliselt tasuline

07.09.2018
Riikliku järelevalve käigus toidust sh toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalidest ja esemetest võetud proove saab analüüsida üksnes vastavateks analüüsideks volitatud laboratooriumis
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 - - - -
Regulatsioon Toiduseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
SA Eesti vabaõhumuuseum trükiste, meenete jms müük.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 - - - -

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse andmete (bibliograafiliste andmete, kirjavigade, õiguskaitse piiramine, esindaja) muutmist ja parandamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Füüsilised isikud, kes soovivad kiirguskaitse valdkonnas tegutseda kvalifitseeritud kiirguseksperdina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - - -
Osaliselt tasuline

14.09.2018
Rakkude, kudede ja elundite ohujuhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - - -

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli või kasuliku mudeli registreerimistaotluse õiguste üleminekut
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Lõppkasutaja kinnitab, et ta veab Eestisse sisse näidatud väärtuses ja koguses kaupa, kasutab seda ainult näidatud otstarbel ning ei adresseeri seda ümber ega vea taas välja ilma eriloata
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - - -
Osaliselt tasuline

14.09.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet müügiloa hoidjate ravimireklaamialaste tegevuste üle ja kooskõlastab vaktsineerimiskampaaniad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.