Sa oled siin

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

28.02.2017
Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel. Struktuuritoetuse infosüsteem on elektrooniline keskkond toetuste taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
78 - - - -

10.02.2017
Lasteaedadele, koolidele, ettevõtetele mõeldud erineva temaatikaga haridusprogrammid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli registreeringu kehtivusaja pikendamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Ettevõtja esitab enne renditööjõu vahendamisega ja tööjõu pakkumisega tegevuse alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - 0.25h -

03.05.2019
Teabenõude esitamine Kaitseministeeriumile
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus

25.04.2019
Kutsealuse taotluse alusel algatab KRA asendusteenistusse võtmise menetluse ning kaitseväeteenistuskohustuslaste tervisenõuetele jt seaduses sätestatud nõuetele vastamisel otsutatakse kodaniku asendusteenistusse asumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
75 - - - -

18.04.2018
Kaubamärgile kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
75 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda Euroopa patendis tehtud muudatuste jõustamis Eestis. Patendiamet avaldab muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
74 - - - -
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes on huvitatud oma kodus või töökohas siseõhu radooni taseme mõõtmisest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
74 - - - -
Regulatsioon Radooni mõõtmine
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad viia läbi üldgeoloogilist uurimistööd või maavara geoloogilist uuringut. Üldgeoloogilise uurimistöö eesmärk on reeglina maavarade leviku uurimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
74 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni oma tegevuse alustamisest või tegevusala muutmisest
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - - - -

14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - - - -
Regulatsioon Vereseadus

10.02.2017
Toetus, millega osaliselt hüvitatakse põllumajandustootja või põllumajandustoodete töötleja ettevõttes toimuva põllu- ja maamajanduse valdkonna õppekaval õppiva õpilase või üliõpilase praktika juhendamise ja korraldamise kulud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
72 - - - -

14.09.2018
Ravimi kvaliteediprobleemi või vale ravimiinfo teadete vastuvõtmine ja menetlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
72 - - - -
Regulatsioon Ravimiseadus

28.02.2017
x-tee turvaserveri IP muutmine (test-ja toodangukeskkond)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - - -

13.10.2017
Saab täita ja saata Patendiametisse elektroonilisi taotlusi leiutisele patendikaitse saamiseks Eestis.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustataotlust maaparandussüsteemide hoolduseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - - -

25.04.2019
Kodaniku taotluse alusel kutsutakse kodanik arstlikku komisjoni ning tervisenõuetele jt seaduses sätestatud nõuetele vastamisel otsutatakse kodaniku kaitseväekohustuslaseks võtmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 - - - -

10.04.2019
Füüsiline või juriidiline isik, kellel käitajana on tööstusheite seaduse (edaspidi THS) alusel käitise tegevuseks vajalik keskkonnakompleksluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 - - - -
Regulatsioon Keskkonnakompleksluba
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Telkimisvõimaluse pakkumine muuseumi territooriumil.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivusaja pikendamist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Tööandjal on võimalik Tööinspektsioonist kutsuda konsultant, kes viib tööandja juures läbi töökeskkonna konsultatsiooni töökeskkonna õigusaktide nõuete paremaks täitmiseks ja ohutu töökeskkonna kujundamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 - - - -

25.04.2019
Kodanikule väljastatakse sundkoormise määramise otsus, kui tema vara on kaitseväe koondkava alusel moodustatud vara valimis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
59 - - - -

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustaotlust töötlemise ja turustamise investeeringuteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
58 - - - -

07.09.2018
Taimekaitsevahendite Eestis turustamiseks esitatakse PMA-le taotlus taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks. Eestisse võib toimetada ja turustada ainult Eestis turulelaskmise loa saanud taimekaitsevahendeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - - -
Regulatsioon Taimekaitseseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda täiendava kaitse või täiendava kaitse taotluse andmete muutmist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris. Patendinõudluse piiramine, omaniku andmete või esindaja muutmine, kirjelduse parandamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad käidelda teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlikke jäätmeid majandus- või kutsetegevuses.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - - -
Osaliselt tasuline

10.04.2019
Isikud, kellel on taimede paljundamise ja sordikaitse seadusega kohustuseks turustatava kultiveerimismaterjali sertifitseerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
53 - - - -

29.11.2017
Saab esitada Patendiametile meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse taotlusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
52 - - - -
Osaliselt tasuline

28.06.2017
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
51 - - - -
Regulatsioon Lennundusseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kohanemiskursustel pakume tööealistele erivajadustega inimestele võimalust õppida ennast ja oma võimalusi eneseteostuseks paremini tundma
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
49 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et soodustada keskkonnasõbralike praktikate rakendamist aianduskultuuride kasvatamisel. Spetsiifilisteks eesmärkideks on vähendada taimekaitsevahendite kasutamist, tagada tarbijatele tervislikum toit
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 - - - -

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on soov teostada veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raiet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 - - - -
Regulatsioon Veeseadus

26.04.2019
Eluasemelaenu käendus on mõeldud veteranile, kes soovib võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust SA KredEx vahendusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 - - - -

04.12.2018
Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 - - - 63.20h

11.03.2019
Väljastatakse tunnistus, mis tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 - - 1.25h -
Osaliselt tasuline

04.12.2018
Sadama pidajate poolt kooskõlastamisele esitatud sadamate ja sadamate sissesõiduteede märgistuse rajamise või muutmise projektide läbivaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 - - - -

10.02.2017
Koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega pakume võimalust kutsehariduse omandamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
42 - - - -

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustatotlust teadus- ja arendustegevusteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
42 - - - -

28.02.2017
Ametlikud vormid on taotlused, päringud jms, mille esitamiseks seni on vaja olnud pabereid täita, allkirjastada ja asutusse kohale viia. Riigiportaalis aga piisab ametlike vormide kasutamiseks täita ekraanil olev vorm ja vajutada „Saada“ nuppu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - - -

10.02.2017
Isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli esmane tunnustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda patendi või patenditaotluse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - - -
Osaliselt tasuline

03.10.2018
Autoriõiguse omaja tuvastamine ja teose lubatud kasutusviiside väljaselgitamine ning valdkondliku teabe kogumine ja kättesaadavaks tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Käitleja, kes soovib käidelda loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, peab enne tegevuse alustamist tegevusest teatama majandustegevusteatisega või omama Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - - -
Regulatsioon

10.02.2017
Põllumajanduse ja maaelu arengu alaste küsimustike täitmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - - -

10.02.2017
Töötervishoiu tööinspektor viib läbi uurimise ning teeb kokkuvõtte kutsehaigestumise põhjuste ja töökeskkonna vastavuse kohta õigusaktide nõuetele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - - -

04.12.2018
Tegevusloa väljastamine ettevõtjale, kes soovib tegeleda laevaehituse ja -remondi ning laevade ümberehitamisega; laevaseadmete, -mehhaanismide ja -süsteemide valmistamise, kontrollimise, remontimise ja katsetamisega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
37 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Pakume tööealistele erivajadusega inimestele võimalust võimetekohaseks tööks puidutöö, lihttöö ja käsitöö töötubades.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 - - - -

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.