Sa oled siin

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Individuaalse nõuandeteenuse osutamise toetustaotlused
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Regulatsioon

14.06.2019
Saab taotleda kaubamärgi litsentsi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Osaliselt tasuline

26.04.2019
Kaplanid osutavad veteranidele ja nende perekonnaliikmetele toetust, et perekondlik sündmus toimuks vastavalt kiriklikele traditsioonidele ja tavadele. Nendeks talitusteks on: ristimine, konfirmatsioon, laulatus, kodu õnnistamine, matus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -

10.04.2019
Füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on välisõhu kaitse seadusest tulenev kohustus koostada lõhnaaine vähendamise tegevuskava
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -

10.02.2017
Käitleja, kes soovib loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid kõrvaldada või kasutada muul kui loomsete kõrvalsaaduste määruses ettenähtud viisil, on vajalik selliseks tegevuseks Veterinaar- ja Toiduameti luba
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Regulatsioon

14.06.2019
Saab taotleda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Võimaldab esitada MAK tehnilise abi toetustaotlust
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -

10.02.2017
Saab täita ja saata Patendiametisse elektroonilisi taotlusi tööstusdisainilahenduse õiguste võõrandamise ja ülemineku kandmiseks registrisse.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Üldluba annab õiguse strateegilise kauba veoks ja teenuse osutamiseks lihtsustatud korras selles määratud tingimustel ning kaupade ja riikide osas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004 peavad kõik aeronavigatsiooniteenuse osutajad olema sertifitseeritud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Erakorralise meetmena Venemaa sanktsioonide mõjude leevendamiseks toetatakse puu- ja köögivilja turult tagasivõtmist, toorelt koristamist ja koristamata jätmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -

18.04.2018
Saab taotleda kaubamärgitunnistuse, tööstusdisainilahenduse tunnistuse, patendikirja, kasuliku mudeli tunnistuse, täiendava kaitse tunnistuse duplikaadi väljaandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet verekäitlejate, rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -

10.02.2017
Sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamiseks välisriigis või välisriigi teenusetarbijale tuleb taotleda litsents
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku registrisse kandmist
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - - -
Osaliselt tasuline

01.03.2017
Riigiasutuste serverite ja seadmete majutus kokkuleppel dubleeriva asukohana. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

10.02.2017
Teenus võimaldab kalandustoodete tootjal või töötlejal praktikatoetust taotleda
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni enne kantserogeenide või mutageenidega esmakordselt töö alustamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

10.02.2017
Registrite ja Infosüsteemide Keskus on ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste ning Riigikantselei infotehnoloogia valdkonna riigihangetes keskne hankija.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 87 - - -

10.02.2017
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopijate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Toetus, millega hüvitatakse osaliselt kulutused, mis on tehtud põllumajandustoodete ja -saaduste teavitamis- ja müügiedendusprogrammide raames siseturul ja kolmandates riikides
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

14.06.2019
Saab esitada sooviavalduse prioriteedidokumendi WIPO DAS andmekogust kättesaamiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

16.08.2018
EL-i transiidina läbiva loomse saaduse ladustamisettevõte ja EL-i välistes vetes sõitvaid laevu loomse toiduga varustav ettevõte peab omama vastavat tegevusluba. Eelnevalt hinnatakse käitlemisettevõtte vastavust teatavatele nõuetele
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -
Osaliselt tasuline

03.08.2018
Loa taotlemiseks esitatakse taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aiandus@pma.agri.ee või paberil Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonnale Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -

14.09.2018
Vere ja verepreparaatide käitlemiseks Eestis peab olema Ravimiameti väljastatud tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - - -
Osaliselt tasuline

28.02.2017
Toimub RIA baasinfrastruktuuri platvormil koos haldusega. Majutame ja haldame ennekõike riigi jaoks olulisi, kriitilisi ning asutusteüleseid infosüsteeme.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

14.06.2019
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile litsentsi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest suletud keskkonnas, esitab Tööinspektsioonile loa taotluse ja esmakordse kasutamise teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

28.02.2017
Inkubatsiooniteenus loob võimaluse asutuste koostöös viia ellu keerulisi, paljusid osapooli ühendavaid projekte, vähendades samas riske arendus- või haldustegevuse käivitusperioodil.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

26.04.2019
Katastroofimeditsiinialane väljaõpe.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

25.04.2019
Teabenõude esitamine Seli Tervisekeskusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Regulatsioon Avaliku teabe seadus
Expires:
30.12.2019

10.02.2017
Toetus võimaldab toetada teadus- ja arendusasutuste, kalandussektori ettevõtjate, kalureid koondavaid organisatsioonide ning riigiasutuste vahelist koostöö soodustamist, läbi kalamajandusalase teabe
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

10.02.2017
Toetus võimaldab soodustada teadus- ja arendusasutuste, vesiviljelussektori ettevõtjate ning riigiasutuste vahelist koostööd, läbi vesiviljelusalase teabe
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

10.02.2017
Võimaldab esitada toetustataotlust koolituste, esitlustegevuste, teavitustegevuste läbiviimiseks jm
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

14.06.2019
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse litsentsi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Osaliselt tasuline

07.09.2018
Eestisse võib toimetada ja kasutada ainult Eestis turule laskmise loa saanud väga mürgiseid taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks või andmete muutmiseks esitatalse PMA-le taotlus ja tasutakse riigilõiv.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -
Regulatsioon Taimekaitseseadus
Osaliselt tasuline

01.03.2017
Lühiajaliseks perioodiks ressursi väljalaenamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

26.04.2019
Ämari lennuvälja lähialas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Lennundusseadus

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni enne esmakordset töö alustamist 2., 3. või 4. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni, kui töös hakatakse kasutama uut 3. või 4. ohurühma kuuluvat tegurit ning kui töökeskkonnas tehakse olulisi muudatusi, mille tõttu eelmise teate sisu vananeb.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Tööandja teatab Tööinspektsioonile juhtunud õnnetusest ja ohuolukorrast, millega kaasnes või oleks võinud kaasneda bioloogiliste ohutegurite leke keskkonda ning inimeste nakatumine või haigestumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

14.06.2019
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendile pandi registreerimist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest, teavitab õnnetusjuhtumist Tööinspektsiooni.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

18.04.2018
Saab esitada Patendiametile geograafilise tähise registreerimise taotlusi.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda geograafilise tähise registreeringu või taotluse andmete muutmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli litsentsi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Kasuliku mudeli seadus
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda kasuliku mudeli pandi registreerimist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

07.12.2017
Saab taotleda kaubamärgi taotluse või registreeringu jagamist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Kodanikualgatuse korraldaja esitab inspektsioonile dokumendid, mille põhjal on võimalik anda tõend selle kohta, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem vastab kodanikualgatuse määruse nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

01.10.2018
Narkootikumide lähteainete impordiks ja ekspordiks on teatud juhtudel vajalik taotleda Ravimiametilt luba. Lube saavad taotleda tegevusluba omavad või registreeritud lähteainete käitlejad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.