Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

10.02.2017
Võimalus tutvuda muuseumi ja muuseumi pakutavate tegevustega põhjalikumalt kasutades giiditeenust
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 517 - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab esitada Patendiametile nõude patenditaotluse kiirendatud menetlemiseks globaalse patenditaotluste menetlemise kiirtee (Global Patent Prosecution Highway ─ GPPH) raames.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - - -
Regulatsioon Patendiseadus

10.02.2017
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest suletud keskkonnas, esitab Tööinspektsioonile loa taotluse ja esmakordse kasutamise teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

10.02.2017
Isik, kes vastutab geneetiliselt muundatud mikroorganismi ohutu kasutamise eest, teavitab õnnetusjuhtumist Tööinspektsiooni.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

18.04.2018
Saab esitada Patendiametile geograafilise tähise registreerimise taotlusi.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

14.06.2019
Saab taotleda geograafilise tähise registreeringu või taotluse andmete muutmist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Soojaettevõtja tegevuslubade taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Konkurentsiseadus

10.02.2017
Geodeetiliste punktide andmekogu pidamine, andmete kaasajastamine, geodeetiliste andmete arhiveerimine ja levitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Geoloogiliste uuringute ja üldgeoloogiliste uurimitööde käsikirjade toimikute arhiiv ja klienditeenindus, aruannete kataloog on veebis (keskkonnaregistri arhiiv)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline

10.02.2017
Geoloogilise kaardi andmete koostamise tellimine,vastuvõtmine, väljastamine, avalikustamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Eesti Piimatöötlemise ajalugu käsitleva informatsiooni vahendamine külastajaile
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon
Osaliselt tasuline

10.02.2017
GNSS-RTK püsijaamade andmete kasutusse andmine
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Regulatsioon Ruumiandmete seadus

10.02.2017
Nüüd saavad kooligrupid osaleda uurimuslikus AHHAA-õppes! Järgime avastusõppe põhimõtteid ja lähtutakse, et elulised nähtused peavad olema arusaadavad kõikides vanustes õpilastele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.