Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida erinevate ministeeriumite haldusala teenuseid.

Otsing

28.02.2017
Toimub RIA baasinfrastruktuuri platvormil koos haldusega. Majutame ja haldame ennekõike riigi jaoks olulisi, kriitilisi ning asutusteüleseid infosüsteeme.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - - -

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni enne esmakordset töö alustamist 2., 3. või 4. ohurühma bioloogiliste ohuteguritega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni, kui töös hakatakse kasutama uut 3. või 4. ohurühma kuuluvat tegurit ning kui töökeskkonnas tehakse olulisi muudatusi, mille tõttu eelmise teate sisu vananeb.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Tööandja teatab Tööinspektsioonile juhtunud õnnetusest ja ohuolukorrast, millega kaasnes või oleks võinud kaasneda bioloogiliste ohutegurite leke keskkonda ning inimeste nakatumine või haigestumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -

10.02.2017
Üldsusele mõeldud veebileht elurikkuse alase teabe vahendamiseks riigisiseselt ja rahvusvaheliselt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Halduskulu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - - -
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.