Sa oled siin

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Taavi Aas on Eesti Vabariigi majandus- ja taristuminister alates 29. aprillist 2019. Ta kuulub Keskerakonda.

 • Taavi Aas sündis 10. jaanuaril 1966 Tallinnas, ta on abielus ning kolme lapse isa. Taavi Aas astus 2002. aastal Eesti Keskerakonda, on juhatuse liige.
 • Aastatel 2015-2019 oli Tallinna linnapea, enne seda alates 2005. aastast Tallinna abilinnapea.
 • Aastatel 1997-2005 oli Tulundusühistu E-PIIM finantsdirektor.
 • Aastatel 1993-1997 oli Põltsamaa Piimaühistu tegevdirektor.
 • Aas lõpetas 1991. aastal Eesti Maaülikooli ökonoomika ja organiseerimise erialal. Valdab eesti, inglise, vene ja soome keelt.
 
Majandus- ja taristuminister Taavi Aas
Majandus- ja taristuminister
Taavi Aas
 

Majandus- ja taristu-
minister

Ministri nimetab ametisse ja vabastab ametist Vabariigi President peaministri ettepanekul.

  Vabariigi Valitsuse
seadus ››

 • Majandus- ja taristuminister juhib riigi majanduspoliitika arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.
 • Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tööd kaubanduse, tooteohutuse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi, liikluskorralduse, liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja selle üle riikliku järelevalve teostamise, metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade ja majandustegevusteadete, registrite, tarbijakaitse ja  vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas. Lisaks annab minister Vabariigi Valitsusele aru ministeeriumi tegevusest ja esitab ettepanekuid ministeeriumi valitsemisala puudutavate küsimuste otsustamiseks.
 • Majandus- ja taristuminister kinnitab ametisse ministeeriumi valitsemisalas olevate valitsusasutuste juhid ning ministeeriumi asekantslerid ja osakondade juhatajad.
 • Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad: Lennuamet, Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet, Eesti Geoloogiateenistus, SA Eesti Akrediteerimiskeskus, MTÜ Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, AS A.L.A.R.A., AS Eesti Liinirongid, AS Eesti Loots, AS Eesti Raudtee, AS Eesti Teed, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Operail, AS Metrosert, AS Nordic Aviation Group, AS Saarte Liinid, AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, AS Teede Tehnokeskus, Elering AS, Lennuliiklusteeninduse AS, OÜ Rail Baltic Estonia ja OÜ Transpordi Varahaldus.
 • Majandus- ja taristuminister esitab valitsusele ettepanekuid ministeeriumi eelarve ning vajadusel lisaeelarve kohta. Ühtlasi otsustab ta eelarvevahendite kasutamise ning jälgib eelarve täitmist. Minister kinnitab riigieelarvest lähtudes ka ministeeriumi valitsemisalas olevate riigiasutuste eelarved.
 • Majandus- ja taristuminister otsustab ministeeriumi hallatavate riigiasutuste moodustamise ja kinnitab nende põhimäärused, struktuuri ja töökorralduse.

Ministri vastuvõtt

Majandus- ja taristuministri vastuvõtule registreerimiseks võtke ühendust ministri nõuniku Moonika Parkseppiga e-posti aadressil moonika.parksepp [at] mkm.ee.

Palume ministri vastuvõtule pöörduda alles siis, kui eelnevalt pole mingil põhjusel õnnestunud ministeeriumi ametniku kaudu muret lahendada.

Registreerudes on vajalik:

 • Selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele soovitakse vastust saada.
 • Jätta oma kontaktandmed (telefon ja e-posti aadress), et saaksime vajadusel täpsustada kohtumisel arutlusele tulevat teemat, aega või muud kohtumisega seotud asjaolu.

 

Viimati uuendatud: 5. Juuni 2019