Sa oled siin

Juhtkond


Taavi Aas

majandus- ja taristuminister

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas juhib riigi majanduspoliitika väljatöötamist, elluviimist ja tulemuste hindamist.

 Telefon: 625 6304
taavi.aas [at] mkm.ee

 

Raul Siem

väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri Raul Siemi vastutusvaldkonnas on tööstuse, ettevõtluse arengu toetamise, ekspordiarengu korraldamise, investeeringute kaasamise, tehnoloogilise arendustegevuse, innovatsiooni, turismi, informaatika, telekommunikatsiooni, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.

 Telefon: 625 6304
raul.siem [at] mkm.ee

 

Ando Leppiman

kantsler

Kantsler Ando Leppiman juhib ministeeriumi struktuuriüksuste ja ministeeriumi nõunike tööd ning koordineerib ministeeriumi valitsemisalasse kuuluvate valitsusasutuste ja hallatavate riigiasutuste tegevust.

 Telefon: 625 6309
ando.leppiman [at] mkm.ee

 

Timo Tatar

energeetika asekantsler

Asekantsler Timo Tatar koordineerib ministeeriumi valitsemisalas energeetikaga seotud arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler korraldab energeetikavaldkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis ning vastutab riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest selles valdkonnas nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 Telefon: 625 6311
timo.tatar [at] mkm.ee

 

Ahti Kuningas

transpordi asekantsler

Asekantsler Ahti Kuningas koordineerib ministeeriumi valitsemisalas transporti puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler juhib transpordi arengut toetavate tegevuskavade, meetmete, hädaolukorraks valmisoleku plaanide, sihtprogrammide ja välisabi projektide väljatöötamist ning elluviimist.

 Telefon: 625 6311
ahti.kuningas [at] mkm.ee

 

 

 

Viljar Lubi

majandusarengu asekantsler

Asekantsler Viljar Lubi koordineerib ministeeriumi valitsemisalas majandusarengut puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelvalvet. Asekantsler korraldab koostööd arengukavade väljatöötamisel ministeeriumi üksuste ning ministeeriumiväliste institutsioonidega ja tagab arengukavade kooskõla üleriigiliste arengukavadega.

 Telefon: 625 6370
viljar.lubi [at] mkm.ee

 

 

 

Siim Sikkut

side ja riigi infosüsteemide asekantsler

Asekantsler Siim Sikkut koordineerib ministeeriumi valitsemisalas telekommunikatsiooni ja postside, riigi infosüsteemide ja infoühiskonna teenuste valdkonda puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsleri korraldada on ka nende valdkondade õigusaktide ettevalmistamine Eestis ning riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest vastutamine nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 Telefon: 6256309
siim.sikkut [at] mkm.ee

 

Kristi Talving

siseturu asekantsler

Asekantsler Kristi Talving koordineerib ministeeriumi valitsemisalas siseturu toimimist puudutavate arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelvalvet. Asekantsler korraldab siseturu arengu seostamist Eesti majanduse kui terviku arendamisega, korraldab väliskaubanduse kaitsemeetmete alast tegevust, samuti vastutab Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetluses.

 Telefon: 6256319
kristi.talving [at] mkm.ee

 

 

Jüri Rass

ehituse asekantsler

Asekantsler Jüri Rass koordineerib ministeeriumi valitsemisalas ehitusega seotud arengukavade väljatöötamist, elluviimist ja järelevalvet. Asekantsler korraldab ehitusvaldkonna õigusaktide ettevalmistamist Eestis ning vastutab riigi seisukohtade koostamise ja kaitsmise eest selles valdkonnas nii Euroopa Liidus kui ka rahvusvahelistes organisatsioonides.

 Telefon: 6256311
jyri.rass [at] mkm.ee

 

 

Viimati uuendatud: 25. Juuni 2020