Sa oled siin

Kui sinu projekt ei ole veel meie tegevuskavas, tuleb läbida järgmised etapid


Etappide detailsem kirjeldus:

Riigiasutused:

1. Tutvu toetusskeemi käskkirja ja seletuskirjaga. Toetust on võimalik saada ainult sellistele projektidele, milles osaleb rohkem kui üks asutus.

2. Mõtle läbi, mida soovid teha, mis põhjusel, kellele tegevus on suunatud ja kuidas projekti ellu viia ning milliste tulemusteni projekti lõpuks soovid jõuda. Kas kavandatava projekti tegevus(ed) ja eesmärk vastavad toetusskeemi tingimustele ning kavandatud tegevused ja kulud ning projektis osalejad on abikõlblikud. Abikõlblikkus tähendab vastust küsimustele, kas projektis osaleja kuulub toetusskeemi sihtrühma ning kas plaanitud tegevusi ning kulusid saab vastavast toetusskeemist rahastada;

3. Veendu, et projekt ei saa toetust muudest toetusskeemidest;

4. Kontakteeru oma asutuse teenuste juhiga ja veendu teenuse/teenuste arendusprojekti vajalikkuses;

5. Projektiga seotud muudatust vajavad teenused peavad olema taotleja poolt kirjeldatud teenuste kataloogis (kontakt: riigiteenused [at] mkm.ee). Teenuse kirjeldamine võtab aega umbes 2 tundi ühe teenuse kohta (kontakteeru oma asutuse teenuste peakoordinaatoriga);

6. Esita täidetud taotlusvorm ITAO programmijuhile (kontakt mari.magi [at] mkm.ee) Taotlusvormi täitmine võtab aega umbes 1 nädala. Taotlusvorm tuleb täita ühiselt, vähemalt kahe organisatsiooniga koostöös (kuna projekt peab hõlmama vähemalt kahte asutust). Programmijuht analüüsib esitatud taotlust rakendusplaani prioriteetide ja toetavate tegevuste kontekstis ja analüüsib tegevuste elluviidavust.

7. Kui projekti ettepanek ja täidetud taotlusvorm vastavad rakendusplaani prioriteetidele ja toetusskeemi tingimustele, lepib programmijuht teiega kokku kohtumise. Kohtumisel vaadatakse koos üle projekti täidetud taotlusvorm (sealhulgas tegevuste elluviimise periood ja indikatiivne eelarve), projekti lisamise võimalus toetusskeemi tegevuskavva ning edasised tegevused. Kohtumisejärgne taotlusvormi täiendamine võib teil võtta aega umbes 1 nädal ning seejärel kooskõlastamine ITAOga (kooskõlastus edastatakse e-maili teel).

Edasised tegevused toimuvad peale toetusskeemi tegevuskava kinnitamist.

8. Peale tegevuskava kinnitamist moodustab programmijuht esimesel võimalusel juhtrühma, kuhu kuulub vähemalt 1 esindaja igast taotlusega otseselt seotud organisatsioonist. Juhtrühma esindajad esitavad juhtrühma koosolekutel ettepanekuid, annavad aru projekti käivitamise, läbiviimise ja lõpetamise kohta ning kinnitavad tegevuste tulemi (näiteks läbi viidava analüüsi aruande). Lisaks kuuluvad juhtrühma ITAO programmijuht, vajadusel RA esindaja ning muud valdkonnaga seotud spetsialistid ja eksperdid. Nõusolekust juhtrühma kuulumise kohta tuleb programmijuhile 1 nädala jooksul e-maili teel edastada kinnitus.

9. Tegevuste elluviimiseks viib programmijuht läbi riigihanked, mis on kinnitatud juhtrühma poolt. Projekti kirjelduse hankedokumentide jaoks (ehk tehniline kirjeldus riigihangete seaduse mõistes) koostab taotleja. Projekti kirjelduse tühja vormi edastab taotlejale programmijuht ning nõustab vajadusel taotlejat selle koostamisel. Juhtrühma kuuluvad organisatsioonide esindajad on kohustatud andma sisendit projekti kirjelduse koostamiseks ning osalema riigihanke raames esitatud pakkumiste hindamises ja riigihanke tulemuste vastuvõtmises. Hanke läbiviimise aeg oleneb hankemenetluse valikust.

Muud (kohaliku omavalitsuse üksused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud, mittetulundusühingud ja sihtasutused):

1. Tutvu toetusskeemi käskkirja ja seletuskirjaga. Toetust on võimalik saada ainult sellistele projektidele, milles osaleb rohkem kui üks organisatsioon.

2. Mõtle läbi, mida soovid teha, mis põhjusel, kellele tegevus on suunatud ja kuidas projekti ellu viia ning milliste tulemusteni projekti lõpuks soovid jõuda. Kas kavandatava projekti tegevus(ed) ja eesmärk vastavad toetusskeemi tingimustele ning kavandatud tegevused ja kulud ning projektis osalejad on abikõlblikud. Abikõlblikkus tähendab vastust küsimustele, kas projektis osaleja kuulub toetusskeemi sihtrühma ning kas plaanitud tegevusi ning kulusid saab vastavast toetusskeemist rahastadaVeendu, et projekt ei saa toetust muudest toetusskeemidest;

3. Kontakteeru oma organisatsiooni juhiga ja veendu teenuse/teenuste arendusprojekti vajalikkuses;

4. Esita täidetud taotlusvorm ITAO programmijuhile (kontakt mari.magi [at] mkm.ee). Taotlusvormi täitmine võtab aega umbes 1 nädala. Taotlusvorm tuleb täita ühiselt, vähemalt kahe organisatsiooniga koostöös (kuna projekt peab hõlmama vähemalt kahte organisatsiooni). Programmijuht analüüsib esitatud taotlust rakendusplaani prioriteetide ja toetavate tegevuste kontekstis ja analüüsib tegevuste elluviidavust.

5. Kui projekti ettepanek ja täidetud taotlusvorm vastavad rakendusplaani prioriteetidele ja toetusskeemi tingimustele, lepib programmijuht teiega kokku kohtumise. Kohtumisel vaadatakse koos üle projekti täidetud taotlusvorm (sealhulgas tegevuste elluviimise periood ja indikatiivne eelarve), projekti lisamise võimalus toetusskeemi tegevuskavva ning edasised tegevused. Kohtumisejärgne taotlusvormi täiendamine võib teil võtta aega umbes 1 nädala ning seejärel kooskõlastamine ITAOga (kooskõlastus edastatakse e-maili teel).

Edasised tegevused toimuvad peale toetusskeemi tegevuskava kinnitamist.

6. Peale tegevuskava kinnitamist moodustab programmijuht esimesel võimalusel juhtrühma, kuhu kuulub vähemalt 1 esindaja igast taotlusega otseselt seotud organisatsioonist. Juhtrühma esindajad esitavad juhtrühma koosolekutel ettepanekuid, annavad aru projekti käivitamise, läbiviimise ja lõpetamise kohta ning kinnitavad tegevuste tulemi (näiteks läbi viidava analüüsi aruande). Lisaks kuuluvad juhtrühma ITAO programmijuht, vajadusel RA esindaja ning muud valdkonnaga seotud spetsialistid ja eksperdid. Nõusolekust juhtrühma kuulumise kohta tuleb programmijuhile 1 nädala jooksul e-maili teel edastada kinnitus.

7. Tegevuste elluviimiseks viib programmijuht läbi riigihanked, mis on kinnitatud juhtrühma poolt. Projekti kirjelduse hankedokumentide jaoks (ehk tehniline kirjeldus riigihangete seaduse mõistes) koostab taotleja. Projekti kirjelduse tühja vormi edastab taotlejale programmijuht ning nõustab vajadusel taotlejat selle koostamisel (vaata struktuuri). Juhtrühma kuuluvad organisatsioonide esindajad on kohustatud andma sisendit projekti kirjelduse koostamiseks ning osalema riigihanke raames esitatud pakkumiste hindamises ja riigihanke tulemuste vastuvõtmises. Hanke läbiviimise aeg oleneb hankemenetluse valikust.

 

Viimati uuendatud: 6. Veebruar 2018