Haldusala uudised

14.06.2019 | Elron uudised
Alates eelolevast esmaspäevast, 17. juunist on muudatusi Rakvere ja Narva-suunaliste rongide sõiduplaanis. Tapa-Rakvere lõigul asendusbusse kasutada ei tule, reisijaid teenindatakse taas kogu reisi ulatuses üksnes rongidega. Kui seni tuli osadel...
 
11.06.2019 | Elron uudised
Rongireiside populaarsus kasvab endiselt: maikuus tehti Elroni rongidega rekordilised 726 000 sõitu. Kokku on sel aastal rongiga tehtud ligi 3,4 miljonit sõitu. Kiire, mugav ja turvaline rong on üha eelistatum, seejuures kasvas sõitjate arv nii...
 
10.06.2019 | Konkurentsiamet
Konkurentsiamet ja ELA SA jõudsid Konkurentsiameti 19.10.2017 ettekirjutuse üle toimunud kohtuvaidluses kompromissile, mille Tallinna Halduskohus kinnitas 10.05.2019 kohtumäärusega. Konkurentsiamet nõudis ELA SA-lt ettekirjutusega EstWin baasvõrgule...
 
07.06.2019 | Konkurentsiamet
Konkurentsiamet kooskõlastas 06.06.2019 AS Utilitas Tallinna võrgupiirkonna tarbijale müüdava soojuse piirhinna 47,60 eurot/MWh. Uus piirhind on 13,6% väiksem seni kehtinud piirhinnast. AS Utilitas rakendab hinda tagasiulatuvalt ka maikuu arvetele....
 
03.06.2019 | Elron uudised
Kuna rongireisijate arv on jõudsalt kasvanud ning mitmetel liinidel on rongides raske istekohta leida, piiratakse suveperioodil rongides jalgrataste transporti. Ühe jalgratta asemel mahub rongi mitu inimest. Meie otsus jalgrattaga rongiga reisimise...
 
03.06.2019 | Konkurentsiamet
Vastuseks viimasel ajal meedias ilmunud väidetele rõhutab Konkurentsiamet, et kehtiva postiseaduse järgi ei ole ilma saaja nõusolekuta võimalik lihtkirju ja perioodikat pakiautomaati suunata.„Amet on avatud paindlike lahenduste leidmisele, kuid...
 
27.05.2019 | Konkurentsiamet
Komisjoni määruse (EL) 2017/460, millega kehtestatakse võrgueeskiri gaasi ülekandetasude ühtlustatud ülesehituse põhimõtete kohta (edaspidi TAR), artikkel 26 näeb ette riikliku reguleeriva asutuse poolt lõpliku konsulteerimise läbi viimist enne...
 
22.05.2019 | Elron uudised
Alates 27. maist on muudatusi Paldiski- ja Kloogaranna-suunaliste rongide sõiduplaanis. Paldiski reisijaid teenindatakse taas terve reisi ulatuses rongidega. Kloogaranda sõitjatel tuleb asendusbussi kasutada vaid lühikesel Klooga-Kloogaranna lõigul...
 
22.05.2019 | Konkurentsiamet
Eesti, Läti, Leedu ja Poola energiaregulaatorid sõlmisid 13.05.2019 ühiste huvide memorandumi, millega kinnitatakse toetust Balti elektrisüsteemi Kesk-Euroopa sagedusalasse sünkroniseerimise projektile.Memorandumiga nõustuvad riiklikud reguleerivad...
 
20.05.2019 | Konkurentsiamet
 Konkurentsiamet algatas 20. mail järelevalvemenetluse Elering AS-i suhtes seoses 18. mail Narvas, Narva-Jõesuus ja Sillamäel toimunud elektrikatkestusega.Järelevalvemenetluse eesmärgiks on selgitada välja elektrikatkestuse põhjused ning see,...
 

Lehed