Üritused

Reaalajamajandusega seotud üritused

Andmepõhine aruandlus Sinu raamatupidamistarkvaras

28. ja 30 septembril 2020 toimusid Internet of Business projekti partnerite poolt korraldatud webinarid Eesti ja rahvusvahelisele sihtrühmale, kus arutleti andmepõhise aruandluse ja raamatupidamise teemal ning toodi välja initsiatiivid avalikus sektoris (Eestis ja Euroopas) ja erasektoris.

Eestikeelne webinar on järelvaadatav SIIT

Rahvusvaheline webinar on järelvaadatav SIIT

DIGINNO Reaalajamajanduse töötuba

23. septembril 2020 toimus rahvusvahelise projekti DIGINNO teavitusüritus, kus esitleti DIGINNO projektis üheks oluliseks alamprojektiks valitud reaalajamajanduse kontseptsiooni ja „saamise lugu“. Lisaks esitleti võimalikku teekaarti Läänemere riikides laiemalt reaalajamajandusele üleminekul ning täpsemalt e-arvete ja e-kviitungite osas. Läänemere riikide esindajad esitlesid lisaks nimetatud teemadele ka muid huvitavaid projekte ja initsiatiive.

Ettekanded:

RTE lipuprojekti loomise rahvusvaheline webinar

16. septembril 2020 toimus rahvusvaheline RTE lipulaeva projekti loomise järgmine webinar, mis keskendus peamiselt reaalajamajanduse lipuprojekti taotluse loomisele ja täiendamisele. Lisaks arutleti webinari käigus võimalike temaatiliste platvormide ning käimasolevate ja potentsiaalsete piiriüleste projektide üle, mida lipuprojekti alla lisada.

Salvestatud webinar on järelvaadatav SIIT

Reaalajamajanduse visioon 2020-2027 ja tööplaan 2020-2021 Valitsuse majandusarengukomisjonis

19. augustil 2020 käisime Reaalajamajanduse visiooni 2020-2027 ja tööplaaniga 2020-2021 Valitsuse majandusarengu komisjonis. Visioon ja tööplaan võeti teadmiseks.

RTE lipuprojekti loomise rahvusvaheline webinar

12. märtsil 2020 toimus rahvusvaheline RTE lipulaeva projekti loomise seminari, mis keskendus peamiselt üleskutsele algatada Läänemere riikide ülene RTE lipulaeva projekt. Webinari käigus arutleti tulevaste partnerluste teemal, tutvustati hetkel Eestis loodud põhimõtteid ja võimalikke tegevusi uue lipulaeva projekti osas ning lepiti kokku järgmistes sammudes lipulaeva realiseerimise suunas.

Ettekanded:

UNCTAD’i e-kaubanduse nädal, reaalajamajanduse sessioon

28. aprillil 2020 toimus Eesti Vabariigi juhitud reaalajamajanduse teemaline sessioon UNCTAD’i e-kaubanduse nädala raames. Sessioonis keskenduti RTE kontseptsioonile ning kuidas valitsused ja ettevõtted saavad seda valdkondadeülest ja piirideta lähenemisviisi võimaldada e-kaubanduse edendamiseks.

Arutelu teemadeks olid muuhulgas RTE potentsiaalsed eelised e-kaubanduses tegutsevatele ettevõtjatele ja kuidas tuleks suhtuda RTE-ga seotud võimalikesse ohtudesse seoses andmete turvalisusega, sh leke ja privaatsus. Lisaks arutleti kuidas võimaldada muutust nii valitsuste kui ka ettevõtjate mõttemaailmas RTE suunas ning kus ja kuidas on vaja teha ühiseid rahvusvahelisi jõupingutusi.

XBRL GL infopäev

17. veebruaril 2020 toimunud infopäeval anti ülevaade projektist „Aruandlus 3.0“: miks ja kellele see on suunatud ning mis kasu projekt toob. Lisaks anti juhiseid, kuidas andmeid Statistikaametile saata ja vaadeldi X-tee rolli selles. Tutvustati XBRL GL standardi eeliseid ja rahvusvahelist mõõdet. Samuti käsitleti AA 3.0 seoseid reaalajamajandusega.

Ettekanded:

RTE töögrupi seminar

17. detsembril 2019 toimus Tallinnas aastat kokkuvõttev reaalajamajanduse töögrupi seminar, mille põhieesmärgiks oli ühtlustada reaalajamajanduse inforuumi, sh rääkida MKMi, teiste riigiasutuste ja erasektori poolt sel aastal läbiviidud, käimasolevatest ja tulevikku planeeritud tegevustest, mis edendavad reaalajamajandust.

RTE töögrupi seminar

14. juunil 2019 toimus Tallinnas RTE töögrupi seminar, kus tutvustati järgmise pool aasta plaane, XBRL GL taksonoomia raamistiku kasutamise võimalusi, ettevõtja vaadet reaalajamajandusele ja avaandmete ökosüsteemi. Detailsemalt aruteli TalTech’i poolt läbiviidava uuringu teemadel, sh viidi läbi maailmakohviku sessioonid, et saada sisendit uuringusse RTE edendamise teemal.

Ettekanded:

Arvamusfestival 2019

10. augustil 2019 toimunud Arvamusfestivalil arutleti reaalajamajanduse teemadel. Täpsemalt uuriti kui palju teeme tühitööd ja kui kaugel oleme reaalajas toimuvatest finantstehingutest ja administratiivsetest toimingutest ning kas üldiselt oleme valmis mõtlema reaalajas ja online’is toimuva ühiskonna suunas.

Arutelu juhtis MKM siseturuosakonna nõunik Christman Roos. Panelistidena osalesid MKM infoühiskonna teenuste arendamise osakonna juhataja Janek Rozov, Tieto Estonia AS äriarendusjuht Kaido Heinsalu, MKM siseturuosakonna juhtaja Külli Kraner, Türi Vallavalitsuse finantsjuht Aime Roosioja, keskkonnateadliku startup’i "EcoLogIT" kaasasutaja Liisi Karindi ja Statistikaameti äritehnoloogia osakonna arenduste juht Marika Korka.

"3rd Borderless Real-Time Economy Round Table"

25.-26. veebruaril 2019 toimus Laulasmaal reaalajamajanduse kolmas ümarlaud, kus iga Läänemere riigi esindaja tutvustas vahepeal toimunud siseriiklike ja piiriülese koostöö tegevusi. Lisaks arutleti teisel päeval töötubades detailsemalt Läänemere olulisemate piiriüleste ning reaalajas toimivate teenuste ja lahenduste üle, sh e-arved, e-kviitungid, e-veoselehed ja Tunne-Oma-Klienti algatus, ning algatati esimesed arutelud RTE visiooni loomiseks.

"2nd Borderless Real-Time Economy Round Table"

21.-22. mail 2018 toimus Helsinkis reaalajamajanduse teine rahvusvaheline ümarlaud, kus tutvustati esimesele ümarlauale järgnenud tegevusi ning kutsuti üles partnereid kõikidest Läänemere riikidest ühineda RTE kogukonnaga. Ümarlaua käigus arutleti ja lepiti kokku järgmised olulised piiriülesed koostöökohad ja tegevused, et tuua Läänemere regioon juhtivaks reaalajamajanduse edendamise ja piloteerimise regiooniks.

"1st Borderless Real-Time Economy Round Table"

1.-2. veebruaril 2018 toimus Tallinnas reaalajamajanduse rahvusvaheline ümarlauaüritus, kus osalejad tutvustasid uusimaid RTE projekte ja arutasid reaalajamajanduse tulevikku Baltikumis ja Euroopas.

 

Viimati uuendatud: 12. Oktoober 2020