Sa oled siin

Dokumendihaldusnõukogu koosolekud

Koosolek 3. detsembril 2019

 

3. detsembril 2019. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta viies koosolek.

Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi kokkuvõtte nõukogu 2012.–2019. a tööst ja otsustest. Räägiti läbi teemad, mis vajavad arutamist 2020. aastal.

Liivi Karpištšenko rääkis, milliseid andmeid jm teavet soovitakse dokumendihalduritelt saada peatselt kavandatava dokumendihalduse lisa-uuringu raames. Toimus arutelu lisa-uuringu ja laiemalt dokumendihalduse võimaliku konsolideerimise küsimustes.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.

 

Seminar 8. oktoobril 2019

 

8. oktoobril 2019. a toimus avalike teenuste nõukogu ja dokumendihaldusnõukogu ühine seminar. Aruteludes osalesid ka Riigikantselei, Riigi Tugiteenuste Keskuse, Riigi Infosüsteemi Ameti ning Maksu- ja Tolliameti esindajad.

Dokumendihaldusnõukogu esimees Liivi Karpištšenko tutvustas valitsusasutuste dokumendihalduse hetkeolukorra analüüsi esialgseid tulemusi ja järeldusi ning teatas, et kavas on täiendav analüüs.

Vahetati kogemusi selle kohta, kellele on asutustes määratud vastutus teabehalduse korralduse eest.

Arutleti, kas ja kuidas saaks veebilehtedel esitada infot selliselt, et nii asutuse sisene kui ka väline kasutaja leiaks kiiresti õige isiku kelle poole pöörduda või kellele tööülesanne suunata.

Kaitseministeeriumi auditi- ja arendusosakonna juhataja, avalike teenuste nõukogu liige Enely Prei rääkis RACI mudeli kasutamise võimalustest.

Statistikaameti andmehalduse ekspert Veiko Berendsen tutvustas andmehalduse eesmärke ja valitsuse määrusse „Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused“ kavandatud andmehalduse-alaseid muudatusi.
 

Koosolek 7.mail 2019

 

7. mail 2019. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta neljas koosolek.

Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi kokkuvõtte sellest, kuidas asutuse riigihanke protsessi ja selle käigus tekkivat teavet on kajastatud dokumentide loeteludes. Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Maarika Tork rääkis, mida saab riigihangete registris teha praegu ja tulevikus. Nõukogu tegi ettepaneku viia kogu riigihanke protsess ja teave üle riigihangete registrisse.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik Alar Teras ja siseturu toimimise talituse juhataja Andres Ruubas rääkisid majandustegevuse registri näitel sellest, kuidas teavet saab säilitada andmetena, klassikalist dokumenti loomata.

Sander Randoru ülevaadet DVK dokumendivahetuslahenduse asendamisest DHX lahendusega tutvustas Liivi Karpištšenko.

Liivi Karpištšenko andis lühikese ülevaate sellest, kui palju registreeriti 2018. a dokumente valitsusasutuste dokumendihaldussüsteemides.

Arutelude lühikokkuvõte ja kokkulepped on fikseeritud koosoleku protokollis.
 

Koosolek 2. aprillil 2019

 

2. aprillil 2019. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta kolmas koosolek.

Riigikantselei innovatsioonitiimi liige Merlin Truuväärt ja istungiosakonna EIS projektijuht Kristina Liik rääkisid, milline võiks tulevikus olla õigusloome ja seda toetav infosüsteem. Toimus arutelu.

Sotsiaalkindlustusameti info- ja dokumendihalduse osakonna juhataja Liis Mesi tutvustas oma kogemusi dokumenditöös ja terviklikule teabehaldusele üleminekul ning vastas nõukogu liikmete küsimustele.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.
 
 

Koosolek 19. veebruaril 2019

 

19. veebruaril 2019. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta teine koosolek.

Nõukogu arutas läbi asjaajamise ja dokumendihalduse teenistuskohtade kirjeldused riigiasutuste teenistuskohtade klassifikaatoris. Arutelus osalesid Rahandusministeeriumi riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik Riina Maat ning OÜ Fontes esindaja Marit Kollo.

Kutsekoja OSKA programmi peaanalüütik Yngve Rosenblad ja uuringujuht Riina Tilk andsid ülevaate tööjõu- ja oskuste vajadustest administratiivtöös. Kutsekoja kutsenõukogu koordinaator Irma Estra rääkis teabe- ja dokumendihalduse kutsestandarditest.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.
 
 

Koosolek 22. jaanuaril 2019

 

22. jaanuaril 2019. a oli dokumendihaldusnõukogu selle aasta esimene koosolek.

Nõukogu arutas läbi ettepanekud personalitööks riigitöötaja iseteenindusportaalis. Lepiti kokku, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esitab ettepanekud Riigi Tugiteenuste Keskusele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi infoühiskonna teenuste osakonna nõunik Alar Teras tegi ettekande ligipääsetavuse nõuetest, millega tuleb arvestada dokumendihalduses. Toimus arutelu.

Nõukogu esimees Liivi Karpištšenko tegi ettepaneku, et nõukogu analüüsib ühte ühist tööprotsessi ja selle kajastamist liigitusskeemides ning teeb ühtlustamise ettepanekud. Lepiti kokku, et vaadeldakse riigihangete läbiviimise protsessi.

Arutelude lühikokkuvõte, kokkulepped ja järgmise koosoleku teemad on fikseeritud koosoleku protokollis.
 

 

 
Lehte haldab infoühiskonna teenuste arendamise osakonna nõunik Liivi Karpištšenko liivi.karpistsenko [at] mkm.ee

 

 

Dokumendid varasematest koosolekutest

 

Failid: 
KuupäevFailSuurusLaiendus
18.12.2014PDF icon dhn_2014_12_10_protokoll.pdf264.71 KBpdf
18.12.2014PDF icon dhn_2014_12_10_dvk.pdf190.17 KBpdf
18.12.2014PDF icon dhn_2014_12_10_aastakokkuvote_ja_2015.pdf343.95 KBpdf
31.10.2014PDF icon dhn_2014_10_15_koosoleku_protokoll.pdf252.37 KBpdf
02.10.2014PDF icon dhn_2014_09_17_koosoleku_protokoll.pdf252.47 KBpdf
02.10.2014PDF icon dhn_2014_09_17_kokkuvote_adrid.pdf185.37 KBpdf
02.10.2014PDF icon dhn_2014_09_17_dokumendivahetusviiside_mudel.pdf157.26 KBpdf
18.06.2014PDF icon dhn_2014_06_06_protokoll.pdf191.95 KBpdf
18.06.2014PDF icon dhn_2014_06_06_elektroonilise_dokumendivahetuse_osakaal.pdf.pdf464.31 KBpdf
18.06.2014PDF icon dhn_2014_06_06_infohalduse_analyys_kokkuvote_pwc.pdf.pdf679.59 KBpdf
19.05.2014PDF icon infouhiskonna_edendamine.pdf765.12 KBpdf
19.05.2014PDF icon kesksed_infosusteemid_ja_asjaajamine.pdf83.55 KBpdf
19.05.2014PDF icon kesksetest_susteemidest.pdf143.41 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_protokoll24042014.pdf263.79 KBpdf
19.05.2014PDF icon oiguslikke_probleeme_asjaajamises.pdf161.79 KBpdf
19.05.2014PDF icon e-hms_ulevaade.pdf921.57 KBpdf
19.05.2014PDF icon valitsusasutuste_uhine_visuaalne_identiteet.pdf1.34 MBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_130314_protokoll_koopia.pdf336.04 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_220114_protokoll_koopia.pdf251.76 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendihaldusnoukogu_toost_2013_aastal.pdf86.2 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendihaldusnoukogu_ulesanded.pdf328.73 KBpdf
19.05.2014PDF icon kokkuvote_dokumendihaldusnoukogu_liikmete_saadetud_kusimustikust.pdf1.2 MBpdf
19.05.2014PDF icon kokkuvote_koordineerimise_kusimustikust.pdf274.3 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_111213_protokoll.pdf239.36 KBpdf
19.05.2014PDF icon dh_haridus_aruteludokument.pdf376.51 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendivahetusteenuste_dvk_ja_adit_ekspluatatsiooninouded.pdf357.45 KBpdf
19.05.2014PDF icon elektroonilise_dokumendivahetuse_kaardistamine.pdf263.58 KBpdf
19.05.2014PDF icon e-riigi_tehnoloogiad_ja_teenused_tallinna_tehnikaulikoolis.pdf397.73 KBpdf
19.05.2014PDF icon infohalduse_taiendatud_konseptsioon.pdf428.04 KBpdf
19.05.2014PDF icon infokorralduse_oppekavast_tartu_ulikoolis.pdf3.72 MBpdf
19.05.2014PDF icon sekretaritoo_kutseoppest_tallinna_majanduskoolis_ja_teistes_kutseoppeasutustes.pdf315.81 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_131113_protokoll.pdf255.47 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendihalduselt_infohaldusele.pdf182.35 KBpdf
19.05.2014PDF icon dvk_ja_adit_kui_teenus.pdf324.59 KBpdf
19.05.2014PDF icon oigusaktide_ajakohastamise_vajadusi.pdf336.42 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_110913_protokoll_koopia.pdf252.78 KBpdf
19.05.2014PDF icon elektroonilise_dokumendivahetuse_eelduste_taitmisest_avalikus_sektoris_tervikuna.pdf202.81 KBpdf
19.05.2014PDF icon tervikliku_infohalduse_lahtekontseptsioon_ja_uldsuunad.pdf427.49 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_140613_protokoll_koopia.pdf242.24 KBpdf
19.05.2014PDF icon ulevaade_andmekirjelduse_toogrupi_toost.pdf368.34 KBpdf
19.05.2014PDF icon dvk_adit_projekt.pdf135.61 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_150513_protokoll_koopia.pdf260.09 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumendiregistrid_dokumendihaldussusteemid_ja_riha.pdf207.96 KBpdf
19.05.2014PDF icon oigusaktide_ajakohastamine.pdf173.87 KBpdf
19.05.2014PDF icon standard_evs-iso_16175-3.pdf264.61 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_140313_protokoll_koopia.pdf259.42 KBpdf
19.05.2014PDF icon 2013_aasta_koosolekute_ajakava_ja_pohiteemad.pdf182.09 KBpdf
19.05.2014PDF icon dokumentide_arhiveerimine_kaitseministeeriumis.pdf407.15 KBpdf
19.05.2014PDF icon gopro_ja_infore_liidestus_kaitseministeerium.pdf1.75 MBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_230113_protokoll_koopia.pdf192.83 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_200312_protokoll_koopia.pdf177.48 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_170412_protokoll_koopia.pdf259.29 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_130612_protokoll_koopia.pdf190.84 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_140812_protokoll_koopia.pdf40.08 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_091012_protokoll_koopia.pdf276.88 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_131112_protokoll_koopia.pdf266.87 KBpdf
19.05.2014PDF icon dhn_111212_protokoll_koopia.pdf269.18 KBpdf
02.03.2015PDF icon dhn_2015_02_18_adri_kasutamine_ajakirjanikud.pdf170.42 KBpdf
02.03.2015PDF icon dhn_2015_02_18_projektide_hetkeseis.pdf153.68 KBpdf
02.03.2015PDF icon dhn_2015_02_18_protokoll.pdf310.82 KBpdf
21.04.2015PDF icon dhn_2015_04_08_digitaalse_teabe_sailimine.pdf230.65 KBpdf
21.04.2015PDF icon dhn_2015_04_08_protokoll.pdf305.58 KBpdf
21.04.2015PDF icon dhn_2015_04_08_uam_eark_sailitusteenus.pdf322.35 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_04_dokumendivahetusviisid.pdf320.57 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_05_dhn_otsused_2012_2015.pdf332.32 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_05_dokumendivahetusviisid.pdf402.26 KBpdf
15.06.2015PDF icon dhn_2015_06_05_protokoll.pdf234.81 KBpdf
07.09.2015PDF icon dhn_2015_08_26_protokoll.pdf213.15 KBpdf
07.09.2015PDF icon dhn_2015_08_26_uus_aya_arvamuskysitlus.pdf196.12 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_dhsid_dvk.pdf150.08 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_eestiee_teavitusteenus.pdf103.9 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_itao_dhn_2015_2016.pdf254.71 KBpdf
06.01.2016PDF icon dhn_2015_12_09_protokoll.pdf279.64 KBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_eidas.pdf1.04 MBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_eidas_tegevused.pdf523.63 KBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_tkta.pdf465.13 KBpdf
01.03.2016PDF icon dhn_2016_02_17_protokoll.pdf202.02 KBpdf
21.04.2016PDF icon dhn_2016_04_13_ligipaasetavus.pdf1.22 MBpdf
21.04.2016PDF icon dhn_2016_04_13_ra_juhised.pdf107.38 KBpdf
21.04.2016PDF icon dhn_2016_04_13_protokoll.pdf191.42 KBpdf
06.06.2016PDF icon dhn_2016_06_01_protokoll.pdf220.03 KBpdf
07.10.2016PDF icon dhn_2016_09_30_kompetentsid.pdf195.26 KBpdf
07.10.2016PDF icon dhn_2016_09_30_seminari_kokkuvote.pdf547.24 KBpdf
07.10.2016PDF icon dhn_2016_09_30_protokoll.pdf208.83 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_dvklt_dhxile.pdf301.27 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_eark.pdf1.85 MBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_digiarhiveerimise_analyys_pwc.pdf182.22 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_ra_uued_pohimotted.pdf357.06 KBpdf
04.11.2016PDF icon dhn_2016_11_02_digiarhiveerimine_kogemused_plaanid.pdf353.9 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_janek_rozov.pdf734.91 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_liivi_karpistsenko.pdf1.03 MBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_alar_teras.pdf985.43 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_helena_lepp.pdf222.84 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_terje_maesalu.pdf367.94 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_gerli_aavik.pdf738.75 KBpdf
24.01.2017PDF icon itao5_2017_01_17_feelingstream.pdf4.95 MBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_protokoll.pdf254.37 KBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_eu2017.pdf1.92 MBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_sisebyrokraatia.pdf4.77 MBpdf
11.04.2017PDF icon dhn_2017_03_29_dh_juhised.pdf292.72 KBpdf
30.05.2017PDF icon dhn_2017_05_17_protokoll.pdf365.75 KBpdf
30.05.2017PDF icon dhn_2017_05_17_nullbyrokraatia.pdf406.34 KBpdf
06.10.2017PDF icon dhn_2017_09_20_eidas_allkirjad_templid.pdf786.65 KBpdf
06.10.2017PDF icon dhn_2017_09_20_protokoll.pdf382.3 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_protokoll.pdf318.75 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_teabenoue_selgitustaotlus_margukiri.pdf398.08 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_mta_selge_suhtlus.pdf1.19 MBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_selge_sonumi_juhiste_kavand.pdf356.43 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_ads_liidestumine.pdf371.41 KBpdf
30.11.2017PDF icon dhn_2017_11_22_ev100_visuaalne_kommunikatsioon.pdf1.31 MBpdf
20.12.2017PDF icon dhn_2017_12_12.pdf317.77 KBpdf
27.02.2018PDF icon dhn_2018_02_14_protokoll.pdf298.5 KBpdf
30.05.2018PDF icon dhn_2018_05_23_protokoll.pdf386.08 KBpdf
30.05.2018PDF icon dhn_2018_05_23_liigitusskeemi_koostamine.pdf385.54 KBpdf
09.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_dh.pdf433.47 KBpdf
09.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_eid.pdf1.08 MBpdf
09.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_koosoleku_protokoll.pdf434.91 KBpdf
24.10.2018PDF icon dhn_2018_09_19_kem.pdf945.97 KBpdf
18.12.2018PDF icon dhn_2018_12_05_protokoll.pdf525.41 KBpdf
04.02.2019PDF icon dhn_2019_01_22_ligipaasetavus.pdf225.1 KBpdf
04.02.2019PDF icon dhn_2019_01_22_protokoll.pdf514.48 KBpdf
27.02.2019PDF icon dhn_2019_02_19_kutsestandardid.pdf560.08 KBpdf
27.02.2019PDF icon dhn_2019_02_19_oska_admintoo.pdf1.53 MBpdf
27.02.2019PDF icon dhn_2019_02_19_protokoll.pdf537.19 KBpdf
11.12.2019PDF icon dhn_2019_12_03_protokoll.pdf398.89 KBpdf
11.12.2019PDF icon dhn_2019_12_03_dhn_tegevus_lisauuring.pdf438.57 KBpdf
Viimati uuendatud: 11. Detsember 2019