Sa oled siin

Teedeministeeriumi ülesannete laienemine

28.01.2014

Märtsis 1922 määrati Teedeministeeriumi valitsusalasse lennundus, kuna eralennundus oli algusjärgus ja oli vaja luua eeltingimused lennuliinide võrgu laiendamiseks (1921–1922 oli Eestil lennuühendus Riia ja Stockholmiga). Juulis tehti Teedeministeeriumile ülesandeks korraldada regulaarühendust linnade ja alevite vahelistel auto- ja bussiliinidel ning siseveeteedel. Aasta lõpus moodustati ministeeriumi juures inspektsiooniosakond, mille ülesandeks oli ministeeriumi valitsemisala majandus- ja tehniline järelevalve.