Sa oled siin

Ajalugu

2002

2002. aasta novembris ühendati Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium, reorganiseerimise tulemusena sai ministeeriumi nimetuseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2002. aasta määrusega nr 323 “Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi põhimäärus” pandi ministeeriumile vabariigi majanduse arendamiseks uued ülesanded.

1993

Taasiseseisvunud Eesti valitsusreformi käigus 1993. aasta veebruaris loodi Tööstus- ja Energeetikaministeeriumi, Ehitusministeeriumi ning Kaubandusministeeriumi liitmise teel Majandusministeerium.

1940

Eesti Vabariigi Teedeministeerium ja Majandusministeerium lõpetasid oma tegevuse 25. augustil 1940. aastal nõukogude korra kehtestamisega, ministeeriumide likvideerimisega ja nende asemele rahvakomissariaatide moodustamisega.

1929

Märtsis 1929 Riigikogus vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seadusega moodustati Kaubandus-Tööstusministeeriumi ja Rahandusministeeriumi liitmisel Majandusministeerium. Ühendministeeriumi ülesandeks sai riigi majapidamise üldjuhtimine, maksustamine ning krediidi ja raha liikumise, kindlustuse, krediidiasutuste tegevuse, kaubanduse, tööstuse ja mäeasjanduse korraldamine.

1929

Märtsis 1929 Riigikogus vastu võetud Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide korraldamise seadus täpsustas ministeeriumide ülesandeid. Selle kohaselt oli Teedeministeeriumi ülesandeks teede- ja sideasjanduse ning avalike tööde korraldamine ja ehitustegevuse järelevalve. 

1924

Märtsis 1924 kolis Teedeministeerium oma majja, mis paiknes Rahukohtu 1, seni oli kasutatud üüriruume. 

1922

Märtsis 1922 määrati Teedeministeeriumi valitsusalasse lennundus, kuna eralennundus oli algusjärgus ja oli vaja luua eeltingimused lennuliinide võrgu laiendamiseks (1921–1922 oli Eestil lennuühendus Riia ja Stockholmiga). Juulis tehti Teedeministeeriumile ülesandeks korraldada regulaarühendust linnade ja alevite vahelistel auto- ja bussiliinidel ning siseveeteedel.

1920

2. veebruaril 1920. aastal sõlmiti Tartus rahuleping Eesti Demokraatliku Vabariigi ja Venemaa Sotsialistliku Föderatiivse Nõukogude Vabariigi vahel – Tartu rahu. Pärast rahulepingu sõlmimist sai taas alustada rahvamajanduse taastamist, mille eesmärk oli võimalikult kiiresti saavutada sõjaeelne tase. 

1918

Eesti Vabariigi Teedeministeerium moodustati 11. novembril 1918 transpordi-, teede-, side- ja ehitusala korraldamiseks, sest oli vaja kiiresti tagada ühendusteed ja luua sidevõrk. Esialgu olid Teedeministeeriumi pädevuses ka sadamate tegevuse korraldamine ja meresõiduga seotud küsimused, kuid Vabadussõja puhkedes läks see valdkond üle sõjaväevõimudele.

 

1918

Eesti Vabariigi väljakuulutamise päeval, 24. veebruaril 1918. aastal, avaldas Eesti Päästekomitee päevakäsu, mis nägi ette riigiaparaadi väljaarendamist ja ministeeriumide loomist, kuigi sõjaseisukorra tõttu ei saanud need tegutsema hakata. Eesti Ajutine Valitsus asus tegelikkuses riigiaparaati kujundama 1918.

 

 

Majandusajaloo muuseum
 

Majandusajaloo muuseum tegutseb Tallinnas kunagise parun Stackelbergi elamu 1889. aastal ehitatud abihoones Toompeal Kiriku tänav 6. Muuseumi fondikogu on kasvanud 1871 säilikuni, mis sisaldavad kokku 18 052 museaali. Fondid on moodustunud peamiselt likvideeritud asutuste annetustest, aga ka arhiividest leitud materjalide ning kunagise transpordi-, majandus- ja kaubandusministeeriumi seadusandlike dokumentide koopiatest. 

Muuseumi tööd korraldab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja selle teadur-varahoidja on Leonid Gordejev.

Majandusajaloo muuseum »